Wednesday, November 19, 2008

:: u n z e e n :: กี่ครั้งที่ต้องทะเลาะกันเพราะคนอื่น

[]

กี่ครั้งที่ต้องทะเลาะกัน...เพราะคนอื่น

"ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
แต่มีใครเคยนับบ้างว่าที่ผ่านมา
มีกี่ครั้งที่เราทะเลาะกันเพราะคนอื่น"
............................................................


เพราะตลอดชีวิต
เราต้องเกี่ยวข้องกับคนมากมาย
ชีวิตจึงต้องแยกออกเป็นหลายส่วน
และแต่ละส่วนลเวนต้องการการดูแลที่เหมาะสม
การจะให้ชีวิตกับความรัก
เดินจับมือกันไปได้อย่างลงตัว
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

.
.
.
.
.
ท่ามกลางความหลากหลายของวิถีชีวิต
ท่ามกลางผู้คนที่ต่างก็มีความคิดเห็นของตัวเอง
ทำให้หลายครั้งที่เราต้องทะเลาะกันเพราะคนอื่น
ด้วยไม่อาจจะแยกแยะได้ว่า
ส่วนไหนคือชีวิต ส่วนไหนคือความรัก


เวลาไหนควรเด็ดขาด และเวลาไหนควรโอนอ่อน
เมื่อสองสิ่งล้ำเส้นกันปัญหาจึงเกิด


"การใช้ชีวิตในเรื่องความรัก
ไม่ได้ใช้แค่หัวใจ
หรือแค่รู้ว่าเรารักใคร
และใครรักเราเท่านั้น
แต่เราต้องมีหัวใจที่เด็ดขาด"

.
.
.
.
กล้ายอมรับและกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่าปล่อยให้สิ่งแวดล้อม
มีอิทธิผลมากกว่าสมองและหัวใจ

<<อย่ารอให้รักจากไปแล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน>>

ขอขอบคุณบทความดีๆ จากหนังสืออย่ารอให้รักจากไปแล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน
โดย cartoon

No comments: