Wednesday, November 19, 2008

:: u n z e e n :: 1 ช้อนโต๊ะ หรือ 1 ช้อนชา การตวงยาน้ำนั้นสำคัญไฉน

[]

1 ช้อนโต๊ะ หรือ 1 ช้อนชา การตวงยาน้ำนั้นสำคัญไฉน

 เวลาลูกน้อยป่วยบางทีได้ยามาหลายชนิดและส่วนใหญ่มักจะเป็นยาน้ำ ยาบางชนิดให้ทานด้วยช้อนชา บางชนิดให้ทานด้วยช้อนโต๊ะ ช้อนสำหรับตวงยามีตั้งแต่ช้อนโต๊ะ ช้อนชา บางทีก็ ½ ช้อนโต๊ะ แถมยังมีหลอดหยดอีกด้วย แต่ทราบหรือไม่ ว่าการตวงยาน้ำโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีวิธีการและความสำคัญอย่างไร

หน่วยตวงสำหรับยาน้ำที่เราพบบ่อยๆ ได้แก่

1 ช้อนชามาตรฐาน เท่ากับ 5 ซีซี หรือ 5 มิลลิลิตร

1 ช้อนโต๊ะมาตรฐาน เท่ากับ 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร

 

วิธีการตวงยาด้วยช้อนชามาตรฐานสำหรับปริมาตรยาต่างๆ
  • 1 ช้อนชา = 5 ซีซี ให้ตวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชามาตรฐานพอดี
  • 3/4 ช้อนชา = 3.75 ซีซี ให้ตวงยาเลยขีดกลางของช้อนชามาตรฐานขึ้นมาจนเกือบเต็มแต่ไม่เต็มช้อน
  • 1/2 ช้อนชา = 2.5 ซีซี ให้ตวงยาแค่ขีดกลางของช้อนชามาตรฐานพอดี
  • 1/3 ช้อนชา = ประมาณ 1.7 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานเล็กน้อย
  • 1/4 ช้อนชา = ประมาณ 1.25 ซีซี ให้ตวงยาต่ำกว่าขีดกลางของช้อนชามาตรฐานครึ่งหนึ่ง

ช้อนโต๊ะสำหรับทานอาหาร หรือ ช้อนโต๊ะสำหรับชงกาแฟไม่ควรจะนำมาใช้ป้อนยา เนื่องจากช้อนแต่ละอันจะมีขนาดไม่เท่ากัน ในบางครั้งช้อนกาแฟที่เราใช้ชงกาแฟกันนั้นมีขนาดเล็กเท่ากับแค่ครึ่งช้อนชามาตรฐาน หรือมีขนาดใหญ่เท่ากับ 2 ช้อนชามาตรฐานซึ่งจะมีผลทำให้ลูกน้อยของคุณอาจได้รับยาน้อยเกินไปทำให้รักษาโรคไม่หาย หรือ อาจได้รับยาเกินขนาดได้และเกิดอันตรายได้ ดังนั้นแล้วช้อนโต๊ะหรือช้อนชาที่ใช้ตวงยาควรใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับยา หรือได้รับจากสถานพยาบาลหรือร้านยาเท่านั้น

นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์สำหรับตวงยาน้ำอื่นๆอีก เช่น

  • หลอดหยด - เป็นอุปกรณ์สำหรับตวงยาที่มีปริมาณน้อยๆ โดยทั่วไปจะมี 3 ขนาดคือ 0.6 ซีซี, 1 ซีซี และ 1.5 ซีซี
  • กระบอกฉีดยาพลาสติกที่ไม่มีเข็ม - เป็นอุปกรณ์สำหรับตวงยาที่ใช้ป้อนยาเด็กค่อนข้างง่าย ตวงได้ค่อนข้างแม่นยำ มี 2 ขนาดคือ 3 ซีซี และ 5 ซีซี

ดังนั้นแล้วไม่ควรละเลยเรื่องเล็กๆแค่การเลือกใช้อุปกรณ์ตวงยาให้ถูกต้อง แต่มีความสำคัญต่อการใช้ยาให้ได้ผลและปลอดภัยค่ะ

No comments: