Wednesday, November 19, 2008

:: u n z e e n :: ประชาสัมพันธ์ ~ ธรรมะทอล์ค "สตรีคือสติ"

[]


ธรรมสวัสดีคะ
 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยกรุณาแห่งหัวใจ
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ เสถียรธรรมสถาน
เพราะหนึ่งเสียงของคุณ ยุติความรุนแรงได้
กรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


No comments: