Wednesday, November 12, 2008

:: u n z e e n :: บอกบุญ ~ ร่วมบริจาคโต๊ะหมู่บูชา

[]


ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา และวัดประทุมวัน ยังขาดโต๊ะหมู่บูชา ดังนั้นขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบุญได้ ดังนี้ (โต๊ะหมู่เก้า)

1. ถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 1 ชุด ราคา 10,000 บาท(ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาจนครบ)
2. ถวายวัดประทุมวัน 1 ชุด ราคา 10,000 บาท (ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาจนครบ)

ทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ (ออมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 406-0-61861-0

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ ส่งไปที่ พระสมรัก ญาณธีโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 หรือ อีเมล์
somrak43@hotmail.com เบอร์โทร 0862602702 เว็บ http://www.phrasomrak.com

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้ว จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ อันว่า โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ท่านและครอบครัวประสบพบเลยฯ

ประกาศข่าวงานบุญโดย
พระสมรัก ญาณธีโร

No comments: