Monday, February 25, 2008

11 new messages in 11 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* You & Me no.416 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/007b82a31e80df1e?hl=en
* Happy Childhood - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/06c37cb3e316a8f4?hl=en
* โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease) - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/8534434fcf1c703b?hl=en
* เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6339e58a7b3f641f?hl=en
* แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุสัปหงกบ่อยเป็นอาการเตือนอัมพาต - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab0cf2517340b337?hl=en
* บันไดหนังสือ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/008d71e662f2bae3?hl=en
* Mix no.417 ~ Baby, Animal and Giggle - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0f386a36d1d5e444?hl=en
* ของสะสม ~ Ultraman - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/341f07df0ecf747f?hl=en
* ขนมหวานสีสวย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ec8fc5d6b841f157?hl=en
* เรือนร่างลายเส้นสวย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/1a9e665d1bd21bf0?hl=en
* Feather Painting - aMaziNg aRt - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab180c1fecf88d23?hl=en

==============================================================================
TOPIC: You & Me no.416
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/007b82a31e80df1e?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 5:31 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Happy Childhood
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/06c37cb3e316a8f4?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 6:03 pm
From: "[J][A][A]"

[]


==============================================================================
TOPIC: โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/8534434fcf1c703b?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:03 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)* ** โรคคาวาซากิคืออะไร?

เป็นโรคที่เป็นผลมาจากการอักเสบของเส้นเลือดขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วร่างกาย
สาเหตุที่แท้จริงของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อบางชนิดทั้งแบคทีเรียและไวรัส,
การใช้แชมพูซักพรม, การอยู่ใกล้แหล่งน้ำ โรคนี้ตั้งชื่อตามนายแพทย์คาวาซากิ
ซึ่งเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่น ที่ได้รวบรวมรายงานผู้ป่วยเป็นคนแรกของโลก

*อาการของโรคคาวาซากิ
*
จะเริ่มด้วยอาการไข้สูงลอยทั้งวัน ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาลดไข้
ไข้จะเป็นอยู่นานหลายวันหากไม่รักษา มักไม่มีอาการทางหวัดเช่น อาการไอ
หรีอน้ำมูกไหล
ไม่มีผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งวินิฉฉัยโรคนี้ได้อย่างเด็ดขาด
แพทย์จะให้การวินิจฉัยได้จากเกณฑ์วินิจฉัยจาก 4 ใน 5 ข้อ
ร่วมกับอาการไข้สูงหลายวัน

*เกณฑ์การวินิจฉัย
*
ตาแดงทั้งสองข้าง ไม่มีขี้ตา
ลิ้นแดง (เป็นคล้ายสตอร์เบอรื่) , ปากแดง บางครั้งถึงกับแตก เจ็บมาก
มือเท้าบวมในช่วงแรก มักไม่ยอมใช้มือเท้าเดินหรีอเล่น เนื่องมาจากเจ็บระบม
มีผิวหนังลอกเริ่มที่บริเวณขอบเล็บ และ อาจพบที่รอบก้นและขาหนีบ
มีผื่นขึ้นตามตัว เป็นได้ทุกรูปแบบ ยกเว้นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง
ต่อมน้ำเหลืองโต มักเป็นที่บริเวณคอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1.5เซนติเมตร

ประมาณ 80 % ของผู้ป่วยเป็นเด็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า
2 ปี

*โรคนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาจะเป็นอย่างไร*

อาการดังกล่าวมาข้างต้น 5 ข้อ ไม่มีข้อใดจะมีการทำลายอย่างถาวรต่ออวัยวะนั้น
ที่สำคัญทึ่สุดคือการอักเสบของเส้นเลือดโคโรนารี่ซึ่งเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อมีการอักเสบมากจะเกิดการโป่งพองของเส้นเลือดนี้
และมีการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง
หัวใจวายหรือทำงานล้มเหลวเสียชีวิตได้เส้นเลือดทั่วร่างกายอาจมีการอักเสบได้เช่นกัน
เกล็ดเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงท้ายของการดำเนินโรค
จะทำให้มีการเสี่ยงต่อการอุดตันของเส้นเลือดเพิ่มขึ้น

*โรคคาวาซากิจะรักษาอย่างไร ?*
เมื่อพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคคาวาซากิ
ควรให้นอนโรงพยาบาลเพื่อการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด

*วิธีรักษาทำได้โดย
*
*ให้แอสไพริน เพื่อลดการอักเสบของเส้นเลือด
และป้องกันเกล็ดเลือดรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
( Aspirin ขนาดสูง ในช่วงแรก แบ่งให้ทางปาก เมื่อไข้ลงจะลดยาลง )
ให้อิมโมโนโกลบูลิน
เพื่อลดอุบัติการณ์การการเกิดการโป่งพองและการอักเสบของเส้นเลือดโคโรนารี่ *
**
*จะต้องดูแลอย่างไรหลังจากออกจากโรงพยาบาล?*

หากมีการโป่งพองของเส้นเลือดโคโรนาร๊ ( Coronary artery )
มีโอกาสที่เกิดอุดตันและมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงได้
ในเด็กเล็กจะบอกเรื่องเจ็บหน้าอกด้านซ้ายไม่ได้แต่จะร้องกวนไม่หยุด
ไม่กินนมหรือข้าว ซีด เหงื่อออก หายใจหอบเหนื่อย และชีพจรเต้นเร็วมากขึ้น
ให้รีบพามาโรงพยาบาลเป็นการด่วน เพื่อตรวจคลื่นหัวใจ, อัลตราชาวน์หัวใจ ( 2D
echocardiogram ) ซ้ำ และให้ยาละลายลิ่มเลือดและขยายหลอดเลือดโคโรนาร๊

หากตรวจไม่พบความผิดปกติของ Coronary artery
ตั้งแต่ต้นและได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้น
โอกาสเกิดการโป่งพององเส้นเลือดในระยะต่อม จะลดน้อยมาก
แต่ต้องมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ให้กินยาแอสไพรินตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงที่กินยาแอสไพริน หากมีการระบาดของอีสุกอีใส ให้หยุดยาและมาติดต่อสอบถาม
หรือมาพบแพทย์


==============================================================================
TOPIC: เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6339e58a7b3f641f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:05 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

** *

* *เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ*

วานนี้ (24 ก.พ.) นายปริญญา หอมเอนก นักวิชาการด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ
และประธานกรรมการบริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
เปิดเผยความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันว่า
โปรแกรมประเภทสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หมายในขณะนี้
อาทิ ไฮไฟว์ (Hi5), เฟสบุ๊ก, มายสเปซ
นับว่านับเป็นโปรแกรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเครือข่ายมากเนื่องจากมีการเพิ่มส่วนบริการพิเศษนอกเหนือจากบริการพูดคุยกับเพื่อนๆ
หรือการแบ่งปันไฟล์รูปภาพ
โดยจะมีอีเมลหรือข้อความเชิญชวนให้สมาชิกติดตั้งโปรแกรมพิเศษเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้บริการสังคมเครือข่าย
แต่เป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี นำโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นสปาย
หรือสปายแวร์ (spyware) มาแอบติดตั้งในเครื่อง

"หากผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมประเภทสปายแวร์จะถูกเจาะระบบ
จนสร้างความเสียหายให้กับทั้งระบบ" นายปริญญากล่าวเตือน

นายปริญญากล่าวด้วยว่า
จากการสำรวจพบว่ามีการใช้โปรแกรมประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายในองค์กร
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแล้ว
หากในขณะเดียวกันมีการใช้โปรแกรมประเภทมัลติมีเดียพร้อมๆ
กันจำนวนมากจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรด้วย


ที่มา : ไทยรัฐ


==============================================================================
TOPIC: แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุสัปหงกบ่อยเป็นอาการเตือนอัมพาต
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab0cf2517340b337?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:09 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

ผู้สูงอายุที่ชอบโงกสัปหงกบ่อย อาจเป็นอาการเตือนของอัมพาต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกเตือนว่า การโงกหลับไปเองโดยไม่ตั้งใจของผู้สูงอายุ
อาจจะเป็นอาการเตือนแรกๆของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ที่โงกหลับอยู่เป็นนิสัย
จะล่อแหลมกับโรค สูงกว่าคนที่ไม่เคยเป็นเลยกว่ากัน ระหว่าง 2-4 เท่า

คณะแพทย์ได้กล่าวในรายงาน ในที่ประชุมโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตสากล ได้แนะนำกับหมอว่า
หากพบผู้สูงอายุที่มักจะโงกหลับผล็อยไปหน้าจอทีวีบ่อยๆ ก็ควรจะตรวจดูเสีย
และกล่าวว่า ผู้สูงอายุที่รายงานว่ามีอาการโงกหลับบ้าง จะเสี่ยงที่จะเป็นโรค
ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า สูงกว่าคนที่ปกติดี 2.6 เท่า
ส่วนผู้ที่บอกว่าโงกหลับอย่างเด่นชัด จะยิ่งเสี่ยงหนักสูงกว่าถึง 4.5 เท่า

รายงานกล่าวสรุปว่า ทั่วไปแล้วพบว่า ผู้มีอายุที่โงกหลับบ่อยปานกลาง
จะเสี่ยงกับโรคหัวใจวายหรือเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ สูงขึ้น 1.6 %
ถ้าหากเป็นผู้ที่ชอบโงกหลับอย่างเด่นชัด จะเสี่ยงกับโรคสูงหนักขึ้นเป็น 2.6 %.

ที่มา : ไทยรัฐ


==============================================================================
TOPIC: บันไดหนังสือ
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/008d71e662f2bae3?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:17 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []] <unzeen@gmail.com>


==============================================================================
TOPIC: Mix no.417 ~ Baby, Animal and Giggle
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0f386a36d1d5e444?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:48 pm
From: "[J][A][A]"

[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


==============================================================================
TOPIC: ของสะสม ~ Ultraman
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/341f07df0ecf747f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:54 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ขนมหวานสีสวย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ec8fc5d6b841f157?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:12 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: เรือนร่างลายเส้นสวย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/1a9e665d1bd21bf0?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:28 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Feather Painting - aMaziNg aRt
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab180c1fecf88d23?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:36 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

Saturday, February 23, 2008

1 new message in 1 topic - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* ลอกคราบ no.415 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/74364138ec759cad?hl=en

==============================================================================
TOPIC: ลอกคราบ no.415
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/74364138ec759cad?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Fri, Feb 22 2008 1:27 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

Friday, February 22, 2008

12 new messages in 12 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* บุหรี่ ~ เลิกเองได้ไม่ต้องให้ใครบังคับ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c02148ef85c4c754?hl=en
* กว่าจะเป็นกายกรรม - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/7a62f5c7c3d5d54e?hl=en
* Out of Frame no.414 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b1b83760d24141b2?hl=en
* 40 เรื่องรัก - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6fd4d3ee36ea29a2?hl=en
* กว่าจะเป็นโลโก้กูเกิ้ล - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3cfd69afdd7615c9?hl=en
* Office: Mac 2008 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b6ec764b43bff8a5?hl=en
* ผิวของคุณเป็นแบบไหน - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b2cb4362212d9a30?hl=en
* Body Limited Mouse - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e2c415c1b500bc2f?hl=en
* การ์ตูนการเมือง - เกาเหลาชามเล็ก - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d55adb25df856c08?hl=en
* ธรรมะ ~ บทพิจารณาก่อนตาย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3bd2dcf5106238ff?hl=en
* What's difiniton of LOVE? - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/81aab87ae647c00a?hl=en
* Elise Car - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d0ddeb8973e12b8b?hl=en

==============================================================================
TOPIC: บุหรี่ ~ เลิกเองได้ไม่ต้องให้ใครบังคับ
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c02148ef85c4c754?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 5:45 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: กว่าจะเป็นกายกรรม
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/7a62f5c7c3d5d54e?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 5:46 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Out of Frame no.414
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b1b83760d24141b2?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:04 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: 40 เรื่องรัก
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6fd4d3ee36ea29a2?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:13 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*40 เรื่องรัก *

1.อารมณ์หึงเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง

แต่อารมณ์หึงของผู้หญิงจะซับซ้อนกว่าผู้ชาย

2. ผู้ชายร้อยละ 90 ชอบผู้หญิงสวย น่ารัก

แต่ผู้ชายร้อยละ 100 อยากอยู่กับผู้หญิงฉลาดและเฉลียว

3. คนที่มีแฟนขี้หึงขั้นรุนแรงมีเพียง 0.000001 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ชอบ
นอกนั้นรู้สึกว่าอึดอัด

ผู้ชายทั้งหลายควรจะดีใจที่มีแฟนขี้หึง

4. ไม่เคยมีคู่ไหนไม่ต้องใช้ความอดทนในการรัก

เพียงแต่จะเป็นการอดทนในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง

5. คนที่มีกิ๊กนอกเหนือจากแฟนตัวจริง คือคนที่ไม่ศรัทธาในความรัก

6. อย่ากลัวการอกหัก เพราะไม่เคยมีใครตายจากโรคอกหัก

มีแต่ความอ่อนแอเท่านั้นที่ทำให้ฆ่าตัวตาย

7. ความรักมักไม่เกิดตอนที่เฝ้ารอ

แต่เมื่อปล่อยตัวตามสบาย ความรักมักจะมาทำเซอร์ไพรส์ให้หัวใจ

8. ถึงจะไว้ใจเพื่อนแค่ไหน

ก็อย่าให้เพื่อนกับแฟนของเราสนิทกันเกินไปเพราะหายนะอาจตามมา

9. ถ้าเรารู้สึกอายเวลาเดินเคียงข้างแฟนที่ขี้เหร่

นั่นหมายความว่าเราไม่ได้รักเค้าจริง

10. อย่าบ่นให้ใครฟังว่าแฟนไม่เคยทำตัวดีขึ้นเลย

เพราะจะโดนย้อนว่า 'แล้วจะโง่ทนคบอยู่ทำไม'

11. ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนที่ขี้หึงขั้นรุนแรง

อย่าได้เลือกคบผู้ชายที่หน้าตาและมนุษยสัมพันธ์ดีเด็ดขาด

12. การที่ผู้ชายมองผู้หญิงสวย เซ็กซี่ จนเหลียวหลัง

ไม่ได้หมายความว่าเข้าต้องการแฟนที่เป็นแบบนั้น

13. ผู้ชายที่ไว้ใจได้ว่าไม่นอกใจแฟนหรือภรรยา

มีเพียงแต่ผู้ชายที่อยู่ในโลงเท่านั้น ควรจำให้ขึ้นใจ

14. พยายามทำตัวให้ดีและมีคุณค่ามากกว่าผู้หญิงที่แย่งแฟนเราไป

แล้วซักวันแฟนเราจะกลับมาเอง

15. อย่าคบกับผู้ชายที่เอาเรื่องแฟนเก่ามาพูดเสียๆ หายๆ

เพราะเราอาจจะเป็นรายต่อไป

16. ผู้ชายที่รักสัตว์ รักเสียงเพลง รักครอบครัว

น่าคบมากกว่าผู้ชายที่รักตัวเองซะอีก

17. อายุที่มากขึ้นอาจทำให้ต้องลดเสปกชายในฝันลง

แต่ข้อที่ไม่ควรลดเด็ดขาดคือความดีและความจริงใจ

18. ผู้ชายที่เกาะชายกระโปรงผู้หญิงกิน

ดูน่ารังเกียจกว่าผู้หญิงที่ชอบปอกลอกผู้ชายหลายเท่า

19. มนุษย์ผู้ชายมีน้อยกว่ามนุษย์ผู้หญิง

ผู้ชายที่ดีและเป็นโสด ก็มีน้อยกว่าผู้ชายที่เลวและมีเจ้าของด้วย

20. อย่ารักผู้ชายที่ทั้งขี้เหร่ ขี้เกียจ และขี้เมา

เพราะเราจะต้องรู้สึกตกนรกไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

21. คู่รักที่เดินกอดจูบกันต่อหน้าชุมชน

มีแต่ฝ่ายหญิงเท่านั้นที่จะถูกประณามและดูถูกอย่างรุนแรง

22. เซ็กส์ไม่สามารถผูกมัดให้คู่รักอยู่ด้วยกันไปตลอด

ความผูกพันต่างหากที่จะดึงรั้งกันไว้ได้

23. อายุไม่ใช่อุปสรรคของความรัก

ถ้าความคิดหัวใจตรงกัน ความมั่นคงก็เกิดขึ้นได้

24. ในชีวิตจริงของความรัก เราอาจไม่ใช่นางเอกที่แสนดี

บางทีต้องมีการใช้ไหวพริบในการแย่งชิงบ้าง

25. คนสวยหรือคนหล่อสามารถอกหักได้เหมือนกัน

ถ้าทำตัวไม่ดีหรือมีเวลาให้กับความรักไม่พอ

26. ถึงจะได้ยินว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่น

แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะมีความรักมากกว่าจะอยู่เป็นโสด

27.
เรื่องที่แฟนไม่ยอมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกมักเป็นเรื่องที่เรารู้เมื่อไหร่ก็ต้องควันออกหูอยู่ดี

28. ถ้าชื่นชมในตัวแฟน 100 เปอร์เซ็นต์ ควรบอกเค้าแค่70 เปอร์เซ็นต์

29 .ถึงผู้ชายจะบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้า

แต่ผู้ชายก็ไม่ชอบคนที่หน้ามันหรือซีดตลอด

30. ผู้ชายชอบติรูปร่างของแฟนหรือคนโน้นคนนี้

โดยลืมดูรูปร่างตัวเองว่าแย่ขนาดไหน

31. คนต่างชาติต่างภาษาสามารถรักกันได้

เพราะภาษาหัวใจเป็นภาษาสากลที่ไม่ต้องการคำแปล

32. ผู้ชายต้องใช้สมองและทักษะมากขึ้นในช่วงที่มีความรัก

เพราะผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจ

33. ผู้ชายชอบเป็นฝ่ายไล่ล่า มากกว่าจะเป็นฝ่ายถูกล่า

ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่จะพยายามหนีเมื่อถูกตามตื้อ

34. ผู้หญิงอาจไม่ได้เรียกร้องอะไรมากขึ้น

แต่เป็นเพราะผู้ชายไม่สามารถทำดีได้เสมอต้นเสมอปลาย

35. รักแรกพบสามารถเกิดได้แค่ 10 เปอร์เซ็นต์

นอกนั้นเกิดจากการใกล้ชิด และการเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้ง

36. คนที่เรารักกับคนที่รักเราอาจไม่ใช่คนเดียวกัน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราบังคับหัวใจกันไม่ได้จริงๆ

37.
ทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อได้มีความรักและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกหลังจากอกหัก

38. มือที่สามสามารถเดินเข้ามาในชีวิตเราได้ตลอดเวลา

ในความไว้ใจจึงควรมีความระวังอยู่ด้วย

39. อย่ารีบมีแฟนหลังจากอกหัก

เพราะเราจะแยกแยะไม่ออกว่านั่นเป็นรักหรือการฆ่าเวลา

40. คนที่รักกันไม่จำเป็นต้องเดินจับมือหรือคุยกันตลอดทาง
แค่รู้สึกว่ามีกันและกันก็เพียงพอ


==============================================================================
TOPIC: กว่าจะเป็นโลโก้กูเกิ้ล
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3cfd69afdd7615c9?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:23 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

แบบที่ 1 เป็นโลโก้จากข้อความตัวอักษรธรรมดา
ใช้แม่สีหลักในการเล่นสีเหนือตัวอักษรโอตรงกลาง
ซึ่งแพตเทิร์นรูปแบบนี้สื่อถึงการไม่มีที่สิ้นสุด ดังความหมายของคำว่า กูกอล
(googol) ที่หมายถึง 10100 (ฟอนต์ — Adobe Garamond)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 1]

แบบที่ 2 แทนที่จะเล่นสีกับตัวอักษรกลางคำ
คุณเกดาร์ดัดแปลงตัวอักษรโอให้มีลักษณะหลายมิติ
จุดนี่เองกลายมาเป็นดีไซน์ของตัวโอหลายตัวท้ายหน้าค้นหาของกูเกิลทุกหน้า
โดยครอสแฮร์กากบาทตรงกลางรวมถึงตัวโอรอบแสดงถึงเป้าหมายของกูเกิลที่แน่นอน
เป็นเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินเพียงอย่างเดียวต่างจากเว็บไซต์อื่น
ตามความคิดของกูเกิลที่ว่าเน้นการใช้งานที่เรียบง่ายภายใต้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน
(ฟอนต์ — Catull)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 2]

แบบที่ 3 นำตัวอักษรโอคล้องเข้าหากันแสดงถึงการค้นหาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ในหลายวัฒนธรรมและหลายประเทศ โดยยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
กูเกิลกำลังจะไปร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกส์แล้วก็หัวเราะ (ฟอนต์ — ITC Leawood)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 3]

แบบที่ 4 เปลี่ยนตัวอักษรมาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หมดให้ความรู้สึกถึงความหนักแน่น
ในขณะเดียวมีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรและเพิ่มสี
เพื่อให้โลโก้มีลักษณะไม่อึดอัดจนเกินไป แว่นขยายถูกเสริมเข้ามา
สีที่ใช้ยังไม่ใช้สีรุ้งอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน(ฟอนต์ — Catull)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 4]

แบบที่ 5 มีลักษณะคล้ายแบบก่อนหน้า
โดยนำส่วนครอสแฮร์กากบาทและส่วนที่ซูมผ่านแว่นขยายออก
มีการเพิ่มรอยยิ้มแสดงถึงการมีความสุขและความรู้สึกดีหลังจากใช้งานกูเกิล
สีของตัวอักษรเริ่มต้นและตัวสุดท้ายใช้สีเดียวกัน
ในขณะที่สีอื่นระหว่างกลางมีสีที่หลากหลาย
แสดงถึงการค้นหารในกูเกิลที่มีเส้นทางหลายหลาก
และสุดท้ายได้ข้อมูลตรงจากที่เริ่มต้นค้นหา (ฟอนต์ — Catull)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 5]

แบบที่ 6 ดีไซน์นี้กลับมาลักษณะของคอนเซปต์ในตอนแรกของ เซอร์เกย์ บริน
แต่ใช้ฟอนต์ที่เปลี่ยนไป และมีเพิ่มเงาและเพิ่มเฉดสี
และโลโก้มีลักษณะลอยอยู่เหนือหน้าการค้นหา (ฟอนต์ — ITC Leawood)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 6]

แบบที่ 7 เริ่มต้นปรับแก้ให้โลโก้มีลักษณะเรียบง่าย
นอกจากนำสัญลักษณ์แว่นขยายออกยังคงมีลูกเล่นแสดงถึงกูเกิลที่มีมากกว่าการเป็นเสิร์ชเอนจิน
โดยการหมุนตัวโอเล่นมุมและสีของตัวอักษร (ฟอนต์ — Catull)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 7]

แบบที่ 8 พัฒนาจากแบบก่อนหน้า ปรับเปลี่ยนใช้เฉพาะแม่สีหลัก
ในขณะเดียวกันการเรียงลำดับของสีไม่เป็นไปตามแบบแผน
โดยสีลำดับที่สองสีเขียวได้ถูกใช้ที่ตัวแอล ซึ่งสะท้อนไอเดียของกูเกิลว่า
กูเกิลไม่ใช่บริษัทที่ทำตามแบบแผนตลอดเวลา (ฟอนต์ — Catull)
[image: โลโก้กูเกิล แบบที่ 8]


==============================================================================
TOPIC: Office: Mac 2008
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b6ec764b43bff8a5?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:34 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ผิวของคุณเป็นแบบไหน
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/b2cb4362212d9a30?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:38 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*อยากรู้มั้ย!*
*ผิวของคุณเป็นแบบไหน*
**
ก่อนที่จะเริ่มดูแลรักษาผิวพรรณให้ดูมีสุขภาพดี สิ่งแรกก็คือ
ทำความรู้จักกับสภาพผิวของตัวเองก่อน
เพราะจะได้บำรุงผิวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำตอบหาได้ง่ายๆ แค่บอกว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ เมื่ออ่านแบบทดสอบข้างล่างนี้

*1.* ผิวของคุณแลดูหมองคล้ำหรือบางทีก็แห้งเป็นสะเก็ด
*2.* ผิวของคุณดูมันวาว เวลาจับจะรู้สึกลื่นๆ
*3.* บางครั้งก็รู้สึกคันที่ผิว บางทีก็รู้สึกตึง
*4.* เวลาส่องกระจกทำไมรูขุมขนมันกว้าง แถมยังมีจุดดำสิวอุดตันและมีสิวปกติด้วย
*5.* ผิวเกิดอาการง่าย ถ้าใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ สารเคมี
น้ำหอม และสีสังเคราะห์
*6.* มีคนชมว่า ผิวดี ดูมีน้ำมีนวล พอเอามือกดๆ
ก็จะเด้งกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติ
*7.* บริเวณหน้าผาก จมูก หรือคางจะรู้สึกมัน แต่ถ้าเป็นผิวบริเวณรอบๆ แก้ม ตา
และปาก กลับดูปกติหรือไม่ก็แห้งไปเลย

*ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ 1 หรือ 3* แสดงว่า
เป็นคนผิวแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว โดยดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ
และใช้ครีมที่มีส่วนผสมของน้ำและน้ำมันเพื่อช่วยให้ผิวของคุณชุ่มชื้น
ดูมีน้ำมีนวล และไม่แห้งกร้าน

*ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ 2 หรือ 4* แสดงว่า
เป็นคนผิวมันผิวแบบนี้จะแลดูอ่อนเยาว์และอ่อนนุ่มอยู่ตลอดเวลา
แต่อย่าเพิ่งดีใจมากไป เพราะถ้าหากคุณไม่ดูแลรักษาผิวเป็นอย่างดีแล้ว
สิวอาจถามหาคุณได้ง่ายๆ วิธีบำรุงผิวควรทำการอบไอน้ำผิวด้วยทรีเมนต์อโรมา
หรือจะหาโอกาส มาสก์หน้าด้วยดิน (Clay Mask) ก็ได้

*ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ 5* แสดงว่า
เป็นคนผิวแพ้ง่ายคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์และทรีตเมนต์ที่สกัดมาจากธรรมชาติหรือมีความอ่อนโยนมากๆ

*ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ 6* แสดงว่า
เป็นคนผิวธรรมดาเพียงแค่ทำความสะอาดผิวเป็นประจำ โดยใช้โทเนอร์ มอยส์เจอไรเซอร์
และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มาจากธรรมชาติก็เพียงพอ

*ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อ 7* แสดงว่า
เป็นคนผิวผสมนอกจากการบำรุงผิวเป็นประจำทุกวันแล้ว
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเหมือนกัน ทริคง่ายๆ ก็คือ
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละส่วนของใบหน้า
และไม่ต้องแปลกใจไปหากตัวเองจะมีมอยส์เจอไรเซอร์ที่แตกต่างกัน 2-3
ชนิดสำหรับการดูแลผิวหน้าในครั้งเดียว


==============================================================================
TOPIC: Body Limited Mouse
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e2c415c1b500bc2f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 6:51 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

*Body Limited Mouse*

*สุดเซ็กซี่*

****

Pat Says Now ได้ส่ง mouse สุดเซ็กซี่เป็นรูป body ของสาวในชุดชั้นใน

ออกมาในท้องตลาด เหอ เหอ หนุ่มๆ มีหวังเลือดกำเดาไหลขณะเล่นคอมพิวเตอร์แน่ๆ

แถมยังมีลูกเล่นอื่นอีกค่ะ

* *
[image: []]

*Mouse ชั้นในนี้มีให้เลือก 2 สี*

[image: []]

[image: []]

เป็น mouse 800 dpi ค่ะ ดีไซน์นี้เป็นในรุ่น Body Limited

ส่วนลูกเล่นที่ว่านั้นก็คือเค้ามีเสื้อยืดหลายแบบ

ในคอนเซปต์ธงชาติต่างๆ มาให้เลือกแต่งเม๊าส์ได้ตามชอบใจ

แต่ไม่ว่ายังงัย ก็เซ็กซี่สุดฤทธิ์ทุกแบบ

ราคาอันละ 41 US Dollars หรือประมาณ 1,330 บาทค่ะ

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: การ์ตูนการเมือง - เกาเหลาชามเล็ก
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d55adb25df856c08?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 11:03 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ธรรมะ ~ บทพิจารณาก่อนตาย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3bd2dcf5106238ff?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 11:14 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"***

ขอให้น้อมใจสงบด้วยการตามลมหายใจเข้าและออก ให้เรานึกภาพดอกไม้ที่งดงามเบ่งบาน
นึกต่อไปอีกว่าดอกไม้ดอกนั้นค่อยๆ โรยกลีบร่วงลงทีละกลีบ
ส่วนที่ยังอยู่ก็เหี่่ยวแห้ง สีที่เคยสวยก็ค่อยๆ หมองคล้ำ
นึกภาพจนกระทั่งเห็นดอกไม้เฉาลงในที่สุด

นึกถึงทิวทัศน์อันงดงามยามอรุณรุ่ง ดวงอาทิตย์เพิ่งพ้นขอบฟ้า
นึกถึงสถานที่เดียวกันนั้นในยามบ่าย แดดร้อนแรง อาทิตย์อยู่กลางฟ้า
วันเวลาเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆ จนตกเย็น อาทิตย์คล้อยต่ำลงเป็นลำดับ จนลับขอบฟ้า
เหลือแต่ความมืดมิด

น้อมภาพเหล่านี้เข้ามาใส่ตัวเรา
ว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่สักวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยเหี่่ยวเฉา
เช่นเดียวกับอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้า ไม่นานเราก็ต้องลาจากโลกนี้ไป

สักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไป ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่
อาจจะเป็นปีหน้า เดือนหน้า หรือพรุ่งนี้ก็ได้

ขอให้ทุกคนนึกในใจว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโลกนี้
ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราอีกต่อไป ให้นึกไว้ในใจว่า อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เราคุ้นเคย ที่เราเคยพบปะ ที่เราเคยหยอกเย้าแย้มยิ้ม
คนเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้พบอีกต่อไป ไม่เว้นแม้แต่คนเดียว

นึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวี่ทุกวัน
เรากำลังจะจากเขาไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

นึกถึงใบหน้าของคู่ครองคนรัก วันเวลาที่จะต้องจากเขา ใกล้มาทุกขณะแล้ว

นึกถึงมิตรสหายที่เราคุ้นเคย อีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้ว

นึกถึงภาพเหตุการณ์เมึ่อเช้า เราได้พบเจอใครบ้าง ได้ทำอะไรบ้าง

นึกถึงช่วงเวลาบนโต๊ะอาหารเมื่อเช้านี้

นึกถึงชวงเวลาที่ส่งลูกไปโรงเรียน

นึกถึงเพื่อนฝูงที่พบเจอในห้องประชุม

"พ่อคะ แม่ขา หนูรักพ่อกับแม่นะคะ ต่อไปนี้
หนูคงไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อกับอีกแล้ว"

"ลูกจ๋า คนดีของพ่อ ดวงใจของแม่ เป็นเด็กดีนะลูก
พ่อแม่คงไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้แล้ว"

นึกถึงทรัพย์สมบัติ สิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยาก บ้าน รถยนต์
เครื่องประดับ เงินทอง ของหวง ของรักทั้งหลาย
เรากำลังจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไป

นึกถึงงานการทั้งหลายที่เรารักและทุ่มเทมาตลอด ไม่ว่าจะมีค่าปานใด
เราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไป งานทั้งหลายที่คั่งค้างไม่แล้วจบ
เราจะไม่มีวันได้สะสางอีกแล้ว

อีกไม่นาน โลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิต จะหายวับไปอย่างสิ้นเชิง
ไม่เหลือแม้แต่น้อย ที่สำคัญก็คือ ชีวิตของเราทั้งชีวิต
กำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมง

ทีนี้ลองกลับมาสำรวจดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ ความรู้สึกในขณะนี้เป็นอย่างไร?
เรารู้สึกกลัวหรือไม่?

ลองพิจารณาความกลัวดู ค่อยๆ สัมผัสรับรู้ความกลัวนั้น

ความกลัวอยู่ที่ตรงไหน?

เรากลัวอะไร?

ลองสัมผัสรับรู้ความกลัวเหล่านี้ด้วยใจสงบ

มีความกังวลหนักใจเกิดขึ้นหรือไม่?

อะไรที่เรารู้สึกตัดใจลำบากที่สุด

พ่อแม่? คนรัก? ลูกหลาน? มิตรสหาย? ทรัพย์สมบัติ? งานการ ?

ขอให้เราตั้งสติและพิจารณาในใจว่า ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีนั้น
มันเป็นของเราจริงหรือ? เราเอามันไปด้วยได้หรือไม่
สิ่งเหล่านี้เพียงแต่มาอยู่ในความดูแลรักษาของเราชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนงานการทั้งปวง เราก็ได้ทำมามากแล้ว บัดนี้ได้เวลาเลิกงานแล้ว
ถึงเวลาที่เราจะต้องวางมือ และให้คนอื่นรับไปทำต่อไป
เราได้ฝากงานไว้กับโลกมามากพอแล้ว งานทั้งหลายได้กลายเป็นของโลกไปแล้ว
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องห่วงกังวลอีกต่อไป

พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และคนรักทั้งหลาย

เรามีบุญวาสนามาอยู่กับเขาได้นานพอสมควรแล้ว

หน้าที่ที่สมควรทำ เราก็ได้ทำมามากพอแล้ว

บัดนี้ได้เวลาที่เราจะต้องลาจากไป

ขอให้มั่นใจว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเรา

เราเคยลาจากเขาเหล่านี้มาก่อนแล้ว

ครั้งนี้เราเพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆ เท่านั้น

อีกไม่นานเราก็จะละร่างนี้ไป

ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เราเพียงแต่หยิบยืมมาจากธรรมชาติ

ร่างนี้เราได้มาเปล่าๆ จากท้องแม่ บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไป

ได้เวลาแล้วที่ร่างนี้จะคืนสู่ดิน น้ำ ลม ไฟ ในธรรมชาติ

บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะปลดเปลื้องสิ่งหมักหมมจิต

ความรู้สึกผิดติดค้างใจ

ความเศร้าเสียใจที่ได้กระทำผิดต่อผู้อื่น

อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้กดถ่วงหน่วงทับใจอีกเลย

ไม่สายเกินไปที่จะขออภัย ณ บัดนี้

ขออภัยต่อทุกคนที่เราได้เคยล่วงเกิน หมางเมิน และเบียดเบียน

ขอเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย

หากเรามีความคับแค้นใจ รู้สึกไม่ดีต่อใครบางคน

อย่าปล่อยให้อกุศลจิตนี้กัดกินใจเราอีกเลย

ขอจงให้อภัยเขาเหล่านั้น

อโหสิทุกคนที่เคยทำความทุกข์แก่เรา

ปลดเปลื้องใจเราให้เป็นอิสระจากความเคียดแค้นชิงชัง

ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นสุขๆ เถิด

ท้ายที่สุดนี้ให้ละวางทุกอย่างที่เคยถือเป็นของเรา ละวางแม้กระทั่งตัวตน
หรือความรู้สึกว่าตัวฉันแท้จริงแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่น้อย

แม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเรา ก็มิใช่ของเราจริงๆ

ให้ละวางความยึดถือในตัวตน อย่าไปนึกหรือคาดหวังว่าตัวตนจะไปเกิดเป็นอะไร

ให้ระลึกในใจว่า ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไร ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น

ไม่มีอะไรที่น่าเอา น่าเป็น ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น

ปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าอดีตหรืออนาคต

น้อมจิตสู่ความสงบ สู่ความว่าง สู่ความดับเย็นอย่างสิ้นเชิง

โดย พระไพศาล วิสาโล


==============================================================================
TOPIC: What's difiniton of LOVE?
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/81aab87ae647c00a?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 11:15 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Elise Car
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d0ddeb8973e12b8b?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Thurs, Feb 21 2008 11:26 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

Thursday, February 21, 2008

4 new messages in 4 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* Designed mouse 'Wow-Pen Joy' - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/63feb0118e17dc11?hl=en
* Nissan Pivo II ~ the concept car - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d7072cd333935c7d?hl=en
* Pride of the Nation .wmv - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/48ed5d09fce2b836?hl=en
* Nice Painting no.413 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d7ff47686c96b23?hl=en

==============================================================================
TOPIC: Designed mouse 'Wow-Pen Joy'
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/63feb0118e17dc11?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Feb 20 2008 12:41 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Nissan Pivo II ~ the concept car
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d7072cd333935c7d?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Feb 20 2008 12:47 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]


Japanese have always been lucky to catch the coolest concept cars.
The Pivo 2, from Nissan Motor Co. Ltd., is an advanced electric concept car
that will debut at the upcoming Tokyo Motor Show.
The fully electric vehicle swanks a 360-degree turning cabin,
90-degree turning wheels and employs by-wire technologies for braking and
steering.
The ultra-compact vehicle can swivel its bubble-shaped cabin
and wheels independently to facilitate easy parking at the hard-to-manage
parking spots.
The cute vehicle can drive sideways as well as forward
and has a small robot to assist with navigation.

A round-eyed robot featuring cameras head sits on the dashboard
and warns isf the driver is getting sleepy. The highly innovative Robotic
Agent talks to you
in Japanese and English so that you are never alone on the move.
The Pivo 2 will be exhibited at the Tokyo Motor Show near the capital from
October 27.


==============================================================================
TOPIC: Pride of the Nation .wmv
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/48ed5d09fce2b836?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Feb 20 2008 12:59 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Nice Painting no.413
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d7ff47686c96b23?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Feb 20 2008 1:01 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

Wednesday, February 20, 2008

4 new messages in 4 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* Giggle no.412 ~ in Office - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d8342bcaa3c5a47?hl=en
* โดราเอม่อน เวอร์ชั่นลาว - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a3d12e02edb229f8?hl=en
* ทำไปได้ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c23536526b53b2df?hl=en
* วาดศิลป์สวยบนท้องนา - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9e8f8a81979e1871?hl=en

==============================================================================
TOPIC: Giggle no.412 ~ in Office
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/3d8342bcaa3c5a47?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:07 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: โดราเอม่อน เวอร์ชั่นลาว
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a3d12e02edb229f8?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:43 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

*คำศัพท์***

ถืก = ถูก

ย้างไฟ = ย่างไฟ

ขนหนาวแตก = ขนลุก

ท่อใด = เท่าใด, เท่าไหร่

โต = ตัว

ฝันกางเวน = ฝันกลางวัน

หนี้ = นี่

ปู่ม่อน = ปู่ทวด

ลม = คุย, พูดคุย

หยุ้งๆ = ยุ่งๆ

หลิ้นกีลา = เล่นกีฬา

บาดนี้ = บัดนี้

ฟ้าวก่อน= เดี่ยวก่อน

ซงปึก (ทรงปึก) = โง่มาก

บักยักตู้ย = บักยักษ์ตุ้ย คือ ไจแอนด์

ปื้มรูป = อัลบัมรูป

แต่งดอง = แต่งงาน

ขี้ตัวะ = ขี้โม้

อี่ดู = เอ็นดู, น่าสงสาร

ตายคักๆ = ตายแน่ๆ

หลิ้นนำกัน = เล่นด้วยกัน

ลาว = เขา

ขี้หมิ่นหม้อ เด็กกรุงเทพจะรู้จักไหมนี่อ่ะ... เขม่าก้นหม้อก็แล้วกัน...

แก้เคื่อง = แก้เครื่อง (เสื้อผ้า)

จ่ม = บ่น

เส็ง = สู้ แข่งขัน

เวียก = งาน

หล้มจม = ล่มจม

ถ้วม = ท่วม

ทุก = ทุกข์

เงินขวันถง = เงินขวัญถุง

อัด = อัฐ

ย้อน = เพราะ

สะตะวัดทีซาว = ศตวรรษที่ ยี่สิบ

บ่อน = ที่

บักเผด = บักเปรต


==============================================================================
TOPIC: ทำไปได้
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/c23536526b53b2df?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 7:58 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: วาดศิลป์สวยบนท้องนา
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9e8f8a81979e1871?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 10:19 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

Tuesday, February 19, 2008

7 new messages in 7 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* พิพิธภัณฑ์ไพ่นกกระจอก - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e99dff1efc611e5c?hl=en
* Card Storage - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9a931702b4374fca?hl=en
* ชิมแปนซีไร้ขน - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d0ce4ca0af0c6754?hl=en
* บทเรียนที่เจ็บปวดของผู้ใช้ Email - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d34cb5d3743e72d0?hl=en
* m & m - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/20c17ec4d62081e8?hl=en
* Beauty no.411 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/14c8804badb61e3d?hl=en
* Notebook เอนกประสงค์ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a7b101e354716275?hl=en

==============================================================================
TOPIC: พิพิธภัณฑ์ไพ่นกกระจอก
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e99dff1efc611e5c?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 12:38 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]
ส่วนหนึ่งของไพ่นกกระจอก จัดแสดงขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ไพ่นกกระจอกและวัฒนธรรมชา
เมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน(เสฉวน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในจีนที่ได้รวมเอาสองวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน
ทั้งนี้ไพ่นกกระจอกถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีน และถือเป็นการพนันชนิดหนึ่ง
ในอดีตทำขึ้นจากกระดูกสัตว์หรือไม้ไผ่
ปัจจุบันพัฒนาขึ้นโดยสามารถเล่นได้จากคอมพิวเตอร์-ไชน่าเดลี่

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Card Storage
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/9a931702b4374fca?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 5:43 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ชิมแปนซีไร้ขน
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d0ce4ca0af0c6754?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 5:48 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: บทเรียนที่เจ็บปวดของผู้ใช้ Email
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/d34cb5d3743e72d0?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 5:59 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่ใช้ E-mail*
*- กรุณาใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยค่ะ -*


---------- Forwarded message ----------
From: (Tuk)
Date: 2008/2/18
Subject: บทเรียนที่เจ็บปวดของผู้ใช้ Email
To:


13 มกราคม 2551
พิชัย พ้นภัย (email: pponpai@gmail.com)

*บทเรียนที่เจ็บปวดของผู้ใช้ Email*

ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อน ผมชื่อ พิชัย พ้นภัย
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยเกริก
อดีตเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Tilleke and
Gibbins กรุงเทพฯ

*ความนำ
*การเป็นเจ้าของ Email account สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเจ้าของ account
อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกัน หากมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธี
ก็จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของ account ได้อย่างมากเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางด้านสุขภาพจิต สังคมหรือเศรษฐกิจ
และจะเป็นการเสียหายมากกว่านั้นอีกหลายเท่า หากมีผู้ลักลอบนำ email account
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับทำการเปลี่ยนแปลง password
ของเจ้าของที่แท้จริง แล้วนำไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงเพื่อนสนิท
ญาติพี่น้อง และผู้ที่เจ้าของ account ติดต่อด้วย โดยที่เจ้าของ email account
ที่แท้จริงหมดโอกาสที่จะบอกให้คนเหล่านั้นได้รู้อย่างทันท่วงทีว่า
ความจริงเป็นการหลอกลวงของโจร internet ภายใต้ชื่อและemail account
ของเจ้าของที่แท้จริงเอง เมื่อถูกกระทำแล้วเจ้าของ account
จะเป็นทุกข์กังวลเพียงใด
เมื่อคนที่เรารักและติดต่อด้วยต้องเสียรู้เสียเงินไปให้โจร
อันมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราเองเป็นจุดเริ่มต้น

ขอให้บทเรียนที่ผมได้รับนี้ เป็นสิ่งเตือนใจของท่านเจ้าของ email account
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับรู้กลลวง
เพื่อเก็บไว้เป็นเกราะป้องกันตนเองจากโจรทาง internet
ผมขอลำดับเหตุการณ์ให้ทราบดังนี้

*1. การใช้ email ในชีวิตประจำวัน*
ผมเป็นเจ้าของ Email Account ของ Hotmail ใช้ account นี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 10
ปี ใน account จะเก็บ email address ของเพื่อนฝูงที่สนิทกัน
ญาติพี่น้องและของบุคคลที่ต้องติดต่อด้วยรวมแล้วประมาณ 130 คน ปกติ
ผมจะทำการตรวจเช็ค email inbox ทุกครั้งที่ได้ใช้ computer
อย่างน้อยต้องตรวจเช็ค email วันละครั้ง เว้นแต่จะไม่มี computer
ให้ใช้เท่านั้น

การใช้ email ของผมนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ต้องทำ ระยะเวลากว่า
10 ปีที่ใช้ ไม่เคยมีปัญหาอะไรที่มาถึงตัว
หรือที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงโดยตรง มีเพียงแค่เจอ virus
เล่นงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นับแต่ใช้ internet และcomputer มา
ผลที่เกิดขึ้นอย่างมากก็เพียง format เครื่อง แล้วลง program ใหม่เท่านั้น
ปัจจุบันก็มี program ป้องกัน virus ให้ใช้จำนวนมาก และไม่น่ากังวลอะไร

*2. ความเป็นมาของเหตุการณ์*
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ผมได้เปิดเข้าไปตรวจเช็ค email ตามปกติและได้พบ
email ฉบับหนึ่งระบุว่าผู้ส่งคือ
Customer_serviceupgrade1@hotmail.comด้วยความสงสัยและอยากรู้
ผมจึงเปิดออกดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆ ให้ upgrade หรือไม่
เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว พบว่าemail มีลักษณะดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการของ
Hotmail ส่งมาให้สมาชิก หน้าของ email
ไม่ทำให้สงสัยหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเป็น email ที่ส่งมาจากHotmail
จริงๆ (ดูmail ที่ส่งมาเอกสารแนบ 1) ข้อความใน email แจ้งว่า Hotmail จะทำการ
upgrade program ของการใช้ email ใหม่ของสมาชิก ขอให้สมาชิกยืนยันวันเดือนปี
เกิด และแจ้ง password การเข้าใช้ email account ให้ทราบภายใน 3 วัน
มิเช่นนั้นแล้วaccount นี้ จะถูกลบออกอย่างถาวร และจะไม่สามารถใช้ได้อีกตลอดไป

เมื่ออ่านพบเช่นนั้น ทำให้ผมรู้สึกกังวลว่า หากไม่ทำตาม email
ที่แจ้งเตือนมานี้ email address ทั้งหมดที่มีอยู่จะหายไป
ไม่สามารถติดต่อใครได้อีกเนื่องจากemail account และ address
ดังกล่าวใช้มานานมากกว่า 10 ปี ทุกคนรู้จักและติดต่อผมโดยผ่าน email account
นี้มานานแล้ว กรณีเช่นนี้จึงคล้ายกับการทำโทรศัพท์มือถือหาย
ทำให้วุ่นวายติดต่อใครไม่ได้หากจำเบอร์ไม่ได้ การถูกยกเลิก email account
จึ่งเป็นเรื่องใหญ่หากต้องถูกลบออกไปอย่างถาวร
ดังนั้นโดยไม่รอช้าผมจึงกรอกข้อมูลตามที่ email นั้นแจ้งมา
และส่งกลับไปให้ทันที ประมาณ 1 ชั่วโมงผ่านไป ผมเกิดระแวงสงสัย
จึงกลับไปตรวจเช็ค email อีกครั้ง ปรากฏว่าใจแทบสลาย
เพราะผมไม่สามารถใช้รหัสผ่านของผมเข้า email account ของผมได้อีกต่อไป
ไม่ว่าจะใช้ความพยายามเท่าไหร่ก็ตาม
ถึงตรงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลร้ายแรงอะไรขึ้นกับผมและคนอื่นในอนาคตบ้าง
ในใจเพียงคิดว่าไม่เป็นไร สมัครเอา account ใหม่ก็ได้
แต่หลังจากนั้นไม่เกิน 2
ชั่วโมงผมก็ได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากเพื่อนชาวต่างประเทศที่อยู่ภูเก็ต
โทรมาสอบถามว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน อยู่ที่กรุงเทพฯ หรือแอฟริกา เพราะเขาได้รับ
email จากผมแจ้งว่า ขณะนี้ผมอยู่แอฟริกามาประชุมสัมมนาเรื่อง HIV
และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในแอฟริกา
ผมประสบปัญหาขณะที่นั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรม
ได้ลืมกระเป๋าเอกสารที่มีเงินทั้งหมด และไม่สามารถติดตามคืนได้
ผมเป็นหนี้ค่าโรงแรม เจ้าหน้าที่โรงแรมยึดของไว้หมด และไม่ให้ออกจากโรงแรม
ผมกำลังเดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ส่งเงินไปให้ด้วย กลับบ้านแล้วจะคืนให้

เมื่อได้รับโทรศัพท์ดังนี้ ผมจึงรีบบอกไปว่าเป็น email หลอก email account
ของผมถูกเปลี่ยน password ผมไม่สามารถเข้าใช้ได้อีก อย่าได้ส่งเงินไปเด็ดขาด
(โปรดดูรายละเอียดของ email หลอก เอกสารแนบ 2)

*3. ความเป็นห่วงเป็นใยและความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น*
ความเป็นห่วงเป็นใยและความเจ็บปวดประการแรก เป็นของตัวเองต่อเพื่อนสนิท
ญาติพี่น้อง และผู้ที่ติดต่อด้วย นับแต่รู้ว่า email account ถูกโจรกรรมไปแล้ว
ผมไม่สามารถควบคุมการใช้ email ของผมได้ email
ที่โจรส่งออกไปก็จะปรากฏเป็นตัวของผมภายใต้ชื่อของผมทั้งหมด ผู้ที่รับ email
ย่อมต้องเข้าใจว่าผมตกอยู่ในภาวะลำบากเช่นนั้นจริง
ผมคิดกังวลอย่างมากว่าอาจมีเพื่อนรักที่สนิทกันที่ตกใจและไม่ทันคิดอะไร
ต้องหลวมตัวส่งเงินไปให้โจรอย่างแน่นอน
เมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว ดังนั้นผมจึงพยายามนึกถึง email
address ของเพื่อนๆ เท่าที่สามารถนึกออก พร้อมกับสมัครใช้ email account ใหม่
และรีบแจ้งเตือนไปให้ทราบว่า ขณะนี้มีโจรเข้ามาโจรกรรมเอา email account
ของผมไปใช้ และผมไม่ได้ใช้ email นี้อีกต่อไปแล้ว คนที่ใช้อยู่ไม่ใช่ผม
ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่ได้รับ email หลอกนี้ส่งเงินไป
วิธีที่ดีที่สุดคือพยายามยกเลิก email account นี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
ในช่วงนี้ผมต้องหยุดทำงานทั้งหมด และต้องแก้ไขเหตุการณ์แข่งกับเวลา
เพราะโจรรายนี้ทำงานเร็วมาก นอกจากนี้ ผมได้ใช้ email
เพื่อหลอกให้มันส่งรายละเอียดของการส่งเงินว่าจะส่งไปที่ใด
ซึ่งมันก็เชื่อโดยส่งรายละเอียดมาให้ทราบ โดยระบุชื่อผู้รับเงินว่า Mr. George
Pent พักอยู่ที่โรงแรม Ekko ห้อง 6 เมือง Lagos ประเทศ Nigeria
จำนวนเงินที่โจรขอให้ส่งไปคือ1,350 USD หรือ 1,500 USD แตกต่างกัน
แต่จะเป็นตัวเลขเศษๆ ดูแล้วน่าเชื่อถือ คำนวณเป็นเงินไทยก็อย่างน้อย 30,000 บาท
ขึ้นไปซึ่งไม่น้อยทีเดียว รายละเอียดปรากฏตาม email ที่ติดต่อกับโจรรายนี้
(เอกสารแนบ 3)
ผมขอบอกว่าสภาพจิตใจของผมช่วงดังกล่าวแย่มากที่สุด
เต็มไปด้วยความกังวลและเป็นห่วงว่าจะมีเพื่อนคนใดส่งเงินไปให้โจร
และคนที่ส่งเงินไปให้ต้องเจ็บใจเสียใจในภายหลังเมื่อทราบความจริง

*4. ความกังวลของตนเองต่อความยุ่งยากในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด*
นอกจากที่ผมจำต้องทำงานแข่งกับเวลากับโจร เพื่อแจ้งให้ทุกคนที่รับ email หลอก
(hoax email) นี้รู้ตัว ผมก็คิดกังวลเลยไปไกลในอนาคตว่า หากผมไม่สามารถยกเลิก
email account นี้ของผมได้
โจรรายนี้จะต้องใช้ชื่อผมไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผมต่อไปในอนาคตโดยไม่มีที่สิ้นสุด
ผมคงต้องมาแก้ตัวและป้องกันตัวเองว่า email ดังกล่าวไม่ใช่ของผม
ผมไม่ได้หลอกผู้ใดหรือติดต่อกับผู้ใดในการใช้ email account นี้แล้ว
ถึงตอนนั้นความเสียหายคงเกิดขึ้นกับผมอย่างมากและเป็นสิ่งกวนใจทำให้สุขภาพจิตเสื่อมไปตลอดกาล
จนกว่าโจรหรือผมจะตายจากโลกนี้ไป

*5. ความเป็นห่วงเป็นใยและความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิท
ญาติพี่น้องและผู้ที่ติดต่อด้วย
*ความเป็นห่วงเป็นใยประการที่สองนี้
เป็นความทุกข์ที่จะเกิดกับคนที่เรารักและติดต่อด้วย
ความตกใจและการช่วยเหลือของแต่ละคนเมื่อได้รับ email หลอก
จะมีระดับและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
ทุกคนต่างเชื่ออย่างสนิทใจว่า
ผมคงตกอยู่ในภาวะที่ลำบากในแอฟริกาจำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างรีบด่วน
เริ่มจากเพื่อนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
เป็นเพื่อนที่สนิทและรู้จักกันมานานนับสิบปี พอได้รับ email หลอกนี้ ก็รีบตอบ
email สอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อหาวิธีช่วยเหลือ เมื่อโจรได้รับ email
ตอบจากเพื่อน มันก็รีบตอบกลับและแสดงตัวเป็นผมทันที โดยที่เพื่อนอ่าน email
แล้วไม่ได้สังหรณ์ใจอะไรเลย รายละเอียดปรากฏตาม email ของโจร (เอกสารแนบ 4)

ในวันนั้นเพื่อนคนนี้ต้องลาหยุดงาน เพื่อจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
จนกระทั่งสามารถส่งเงินไปให้โจรตามที่มันแจ้งให้ทราบ
หลังจากส่งเงินไปแล้วหนึ่งชั่วโมง
ภรรยาเกิดสังหรณ์ใจบางอย่างและนึกขึ้นได้ว่าต้องโทรทางไกลมาสอบถามผมที่บ้านที่กรุงเทพฯ
ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตี 5 กว่า ผมก็รับโทรศัพท์พร้อมกับเสียงของเพื่อน
ที่แสดงความตกใจเล่าเรื่องให้ผมฟัง ผมบอกเขาว่าผมสบายดีอยู่ที่เมืองไทย
ไม่ได้ไปแอฟริกาแต่อย่างใด เมื่อทราบดังนั้น เพื่อนจึงรีบไปอายัดเงินโอนทันที
ผลปรากฏว่าเงินไปอยู่ที่ปลายทางแล้ว แต่โจรยังไม่มารับไป เพราะว่า email
ที่เพื่อนแจ้งการส่งเงินไป มีเอกสารแนบ เกิดขัดข้อง email จึงยังไปไม่ถึงโจร
ทำให้มันไม่ทราบว่ามีเงินโอนไปแล้ว เพื่อนของผมจึงอายัดเงินได้ทัน ไม่สูญเงิน
1,350 USD แต่ถูกหักค่าธรรมเนียมไปไม่มากนัก
เพื่อนได้แจ้งให้ผมทราบในภายหลังว่า
เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เขาเสียสุขภาพจิตไปมาก และโทษตัวเองว่าโง่ ซึ่งจริงๆ
แล้วเขาก็สังหรณ์ใจอยู่ แต่เหตุการณ์คับขันเช่นนี้คงปล่อยให้เพื่อนลำบากไม่ได้
ถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าเป็นการหลอก แต่ก็ยอมจะเสี่ยงส่งไปให้ก่อน
แม้จะเสียเงินไปก็ไม่เป็นไร

รายที่สอง อยู่อเมริกาเช่นกัน เมื่อได้รับ email หลอกก็ตกใจ รีบตอบ email
กลับไปหาโจร สอบถามรายละเอียดความตกทุกข์ได้ยากของผม และว่าจะส่งเงินไปให้
แต่ขณะที่เขียน email เพื่อตอบโจรไป เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผมจริงหรือไม่
เพราะผมไม่น่าจะใช้วิธีเช่นนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ
จึงทำการทดสอบให้ตอบคำถามส่วนตัวของผมว่า หัวหน้าสำนักงานที่ผมทำงานอยู่
ชื่ออะไร ปรากฏว่าไม่มีคำตอบจากโจรรายนี้อีกเลย
เพื่อนคนนี้จึงรู้ว่าไม่ใช่ตัวผมแน่นอน
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาประสาทเสียและเสียเวลาทำงานไปมาก

รายที่สาม อยู่อเมริกาเช่นกัน เมื่อได้รับ email หลอก
ก็ตกใจเตรียมจะส่งเงินไปให้อีก แต่กลับคิดได้ว่า email ที่ส่งมา
ทำไมขึ้นต้นด้วย Dear All, ทำไมไม่ระบุชื่อเหมือนที่เคยเขียนมา
ทำให้เขาเกิดอาการไม่แน่ใจ
จึงโทรทางไกลไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยว่าผมไปแอฟริกาหรือไม่
ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตี 2 ของเมืองไทย จึงได้ทราบความจริงว่าถูกหลอก
และทำให้เขาสงสัยว่าโจรทำได้อย่างไร
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาเกิดอาการตกใจมากเหมือนกันและแน่นนอนว่าเป็นการทำลายสุขภาพจิตใจของเขาอย่างมาก

รายที่สี่ อยู่กรุงเทพฯ เมื่อได้รับ email หลอกแล้ว
คนทั้งครอบครัวต่างตกใจอลหม่านกันไปทั้งบ้านเตรียมจัดส่งเงินไปให้
โดยให้ลูกทำการติดต่อกับโจรและขอทราบรายละเอียดการส่งเงินจนได้ข้อมูลเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งเงิน
เผอิญลูกคนที่จะไปส่งเงินอยู่ต่างจังหวัดยังไม่กลับบ้าน
เงินที่จะโอนไปจึงยังไม่ได้โอน
ในระหว่างนี้เพื่อนคนนี้นึกขึ้นได้ว่าต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
โดยได้โทรศัพท์มาที่บ้านของผมประมาณเที่ยงคืนกว่า
ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของผมติด ใช้ได้ตามปกติ แต่ผมไม่ได้รับสาย
ซึ่งทำให้สันนิษฐานว่า ถ้าหากผมลำบากจริงต้องโทรมาหาแล้วโดยไม่ต้องใช้email
เพื่อนจึงบอกให้ลูกงดการส่งเงินไปก่อน รุ่งขึ้นผมก็รีบโทรบอกเพื่อนว่าเป็น
email หลอกลวง เพื่อนจึงได้ทราบความจริง
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ครอบครัวนี้วุ่นวายกันไปเกือบสองวันทั้งแม่ทั้งลูก

รายที่ห้า อยู่กรุงเทพฯ เมื่อได้รับ email หลอกลวงแล้ว ก็มีอาการตกใจเช่นกัน
แต่วิธีการช่วยเหลือของเขาไม่ใช่วิธีการส่งเงินตามที่ร้องขอมา
เพราะคิดว่าการส่งเงินไปให้เพียงเท่านี้ก็ยังกลับเมืองไทยไม่ได้อยู่ดี
วิธีที่ดีที่สุดคือแจ้งเครือข่ายที่อยู่ในไนจีเรีย ให้ไปช่วยเหลือโดยตรงเลย
เมื่อเครือข่ายได้รับแจ้ง สิ่งแรกที่เครือข่ายตรวจสอบคือ ผมได้เดินทางเข้ามาใน
ไนจีเรียจริงหรือไม่ ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่มี
เพื่อนจึงรู้ว่าเป็นการหลอกลวงแน่นอน จึงหยุดทำการช่วยเหลือลง
แต่ก็ทำให้เสียเวลาทำงานไปมากและวุ่นว่ายกับคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศ

รายที่หก อยู่กรุงเทพฯ เมื่อได้รับ email หลอกลวงแล้ว ก็ตกใจเช่นกัน
เตรียมที่จะรวบรวมเงินส่งไปให้ แต่ในระหว่างนี้ก็เขียน email แนะนำวิธีการต่างๆ
ในการที่จะเอาตัวรอดที่ ไนจีเรียขณะที่เขียน email ไปหา ก็บ่นกับตัวเองว่า
ผมทำไมคิดอะไรไม่ออกเลยหรือ ไม่น่าจะใช้วิธีขอให้โอนเงินไปให้
ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเครดิตใดๆ เลยหรือ
หากบัตรหายก็ขอออกใหม่ได้ที่ไนจีเรียและว่าผมช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งๆ
ที่เป็นนักกฎหมายระดับนี้ แต่โชคดีของเพื่อนคนนี้ ในที่สุดผมนึกชื่อได้
จึงได้โทรไปแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบว่า email account
ของผมถูกโจรไนจีเรียขโมยไปใช้หลอกลวงคนอื่นๆ

*6. ต้องเอาชนะและสู้กับโจรอย่างถึงที่สุด*
หลังจากที่โจรขโมยเอา email account ของผมไป ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องยกเลิกการใช้
email account นี้ให้ได้ หรือไม่ก็ต้องเอากลับคืนมาให้ได้ ดังนั้นผมจึงได้ส่ง
email รายงานให้ตำรวจในประเทศไทยที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทาง
internet ให้ทราบและขอความช่วยเหลือ แต่โชคไม่ดี
ผมไม่ได้รับคำตอบใดๆจากตำรวจเลย
อีกทางหนึ่งผมได้ติดต่อผู้ให้บริการทาง internet (ISP) ในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้ เพราะเป็นของ Hotmail
ซึ่งอยู่ต่างประเทศ
ในที่สุดความพยายามของผมที่จะพึ่งคนอื่นก็สิ้นสุดลงในภาวะเช่นนี้ผมหมดความหวังกับการช่วยเหลือในเมืองไทยแล้ว
สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะนึกออกคือส่ง email
ไปที่บริษัทให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศคือ Money Gram และ Western Union
แจ้งเหตุการณ์ให้ทราบ
แต่ก็ได้เพียงคำตอบกลับมาว่าจะตรวจสอบให้และก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้

ผมยังไม่หมดความพยายาม จึงได้ขอให้ผู้ที่มีความรู้ทาง Internet
ให้มาช่วยเหลือยกเลิกการใช้ email account ของผมก็ได้รับคำตอบว่า
ทำไม่ได้เพราะHotmail อยู่ต่างประเทศ ไม่รู้จะติดต่ออย่างไร
และบอกว่าไม่ต้องสนใจ email account นี้อีกต่อไป ให้ทำใจและทิ้งไปเลย
ผมฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวหมดหวังจากคนอื่นที่จะช่วยเหลือผม

*7. วิธีแก้ไข เอาชนะโจรอย่างเด็ดขาดทั้งเฉพาะหน้าและในอนาคต*
เมื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ได้แล้ว
ผมคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีทางแก้ไขให้ได้ วิธีการที่ดีที่สุด
คือสืบค้นหาเจ้าหน้าที่ของ Hotmail
สืบค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยค่อยๆ อ่าน Website ของ
Hotmail อย่างละเอียด ว่าจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร
ซึ่งกว่าจะหาพบก็กินเวลาไปเกือบสองวัน
จึงทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้คือ Windows Live ID Technical
Support ผมจึงได้เขียน email เล่ารายละเอียดของผมให้ทราบ เจ้าหน้าที่ Hotmail
รับรู้เรื่องของผม และได้ขอให้ผมตอบคำถามของเขา 16 ข้อ เพื่อตรวจสอบว่า
ผมเป็นเจ้าของ account
ที่แท้จริงโดยให้ตอบคำถามส่วนตัวและรายละเอียดข้อความเท่าที่ทราบใน email เก่าๆ
รวมถึงemail address เก่าๆ เท่าที่จำได้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ของHotmail
ได้ตรวจสอบแล้วเชื่อว่าผมเป็นเจ้าของ account ที่แท้จริง
จึงเริ่มดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เข้าไปตั้ง password ใหม่
ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า "Removed Tag"
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและวิธีการมาให้ทราบ แล้วทำตามคำแนะนำตามลำดับ
เหมือนสวรรค์มาโปรด ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
เพื่อตั้ง password ใหม่ ผมก็ภาวนาให้แก้ไขได้สำเร็จ ในที่สุดชัยชนะก็เป็นของผม
ผมสามารถเปลี่ยน password ของโจรออกไป แล้วตั้ง password ของผมใหม่
ทำให้โจรไม่สามารถกลับเข้ามาใช้ email account ของผม
เพื่อหลอกคนอื่นได้อีกต่อไป

*8. จำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ email
หลอกลวงในประเทศไทยและต่างประเทศกับการระบาดไปทั่วโลก*
จากการตรวจสอบพฤติกรรมเช่นนี้ทาง Website ต่างๆ ของไทย
ผมพบว่านอกจากผมที่ถูกขโมย email ไปแล้ว ยังมีผู้อื่นที่ถูกกระทำเช่นนี้
และเพื่อนๆของเจ้าของ account ต่างถูกหลอกและส่งเงินไปให้เป็นจำนวนมาก
บางคนสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนแสนบาท บางคนทิ้ง email ที่ถูกขโมยไปนานเป็นปีแล้ว
แต่กลับต้องถูกทวงหนี้จากคนที่ไม่เคยรู้จัก
โดยอ้างว่าได้มีการทำธุรกรรมค้าขายกันกับเขาและยังไม่ได้ชำระหนี้
จึงแจ้งมาเพื่อขอให้ชำระด้วย ซึ่งเจ้าตัวกลับไม่ทราบเรื่องใดๆ เลย
จนปัจจุบันก็ยังไม่อาจยกเลิก email account ของตนได้ ทำให้โจรสนุกกับการใช้
email หลอกลวงภายใต้ชื่อของเจ้าของที่แท้จริงโดยไม่มีที่สิ้นสุด
ในภาวะและความรู้สึกของเจ้าของ email account นี้
นับว่าเป็นการสร้างตราบาปให้ติดตัวเองตลอดไป จนกว่าจะยกเลิกหรือเอา email
account ของตนกลับคืนมาได้
และมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อโดยที่ยังไมรู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรจนทุกวันนี้

สำหรับต่างประเทศ ใน Website ของ Australia Interpol
ประชาชนสูญเสยเงินจากการถูกหลอกลวงในลักษณะนี้
รวมกันทั้งประเทศแล้วนับพันล้านเหรียญ
เหตุการณ์ครั้งนี้บอกตรงๆ ว่าผมเครียดมาก ช่วงที่กำลังต่อสู้กับโจร
โจรที่ไม่เห็นตัว และไม่สามารถทำอะไรมันได้ และหาใครช่วยก็ไม่ได้
แม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอง
ดังนั้นผมจึงอยากให้กรณีของผมเป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
รวมทั้งในโลกของ Internet
และขอแจ้งให้สาธารณชนคนไทยได้ทราบเพื่อป้องกันการหลอกลวงต้มตุ๋นที่เกิดขึ้น
ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนัก โดยที่สังคมไทยยังไม่ค่อยรู้หรือตื่นตัวมากนัก
และเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้

จากประสบการณ์การต่อสู้กับโจร IT จนสามารถเอาชนะได้ในครั้งนี้
ผมจึงยอมอุทิศเวลาของผมเพื่อสร้างเครื่องเตือนใจคนไทยและคนทั้งโลก
โดยเปิดเผยวิธีการหลอกลวงของโจรให้ทราบทั่วกันอย่างละเอียด

*9. บทสรุปของบทเรียนราคาแพง ถึงผู้ที่เป็นเจ้าของ email account
ในการป้องกันภัยการถูกขโมยpassword คือ*
1. อย่าให้ email password กับผู้ใดเด็ดขาด โดยเฉพาะทาง email
แม้ถูกขู่ว่าaccount จะถูกปิดก็ตาม เพราะปกติผู้ให้บริการจะไม่ทำเช่นนั้น
2. Email password เป็นสิ่งที่สำคัญต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี
เหมือนกับการเก็บรักษาเลขรหัส ATM
3. ควร print หรือเก็บ Email address ของผู้ที่เราติดต่อไว้ต่างหาก
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินก็ยังสามารถติดต่อกับผู้อื่น ได้ ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าใช้
email ของตนเองได้ก็ตาม
4. หากมีปัญหาใดๆ ในการใช้ email ของ Hotmail หน่วยงาน Windows Live ID
Technical Support สามารถช่วยท่านได้ โดยให้ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษช่วยเขียนแจ้ง
หน่วยงานดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะแก้ไขปัญหาให้เราเป็นรายบุคคลและจะตอบกลับมาทันทีภายในหนึ่งวันทำงาน
5. การสมัครเป็นสมาชิกของ email หากทำได้และสะดวก
ให้ใช้ของผู้ให้บริการinternet (ISP) ในประเทศ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
จะสามารถติดต่อยับยั้งยกเลิกหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาจโทรศัพท์แจ้งผู้ให้บริการ internet ทราบทันที
6.การมีemail account สำรองที่เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการอื่นที่มีcontact
list เหมือนกัน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่บรรเทาความเสียหายเบื้องต้นได้
หวังว่าบทเรียนราคาแพงนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนที่เป็นเจ้าของ email
account ทุกคน โดยเฉพาะ email account free ทั้งหลาย
เรื่องนี้ถ้าไม่เกิดกับตนเองก็จะไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว
เหมือนตกนรกทั้งเป็นและเหี่ยวเฉาไปทีละน้อย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่และซ้ำเติม

พิชัย พ้นภัย (pponpai@gmial.com)
1131/288 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร.086-332-0943


==============================================================================
TOPIC: m & m
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/20c17ec4d62081e8?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 7:07 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Beauty no.411
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/14c8804badb61e3d?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 7:08 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Notebook เอนกประสงค์
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/a7b101e354716275?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Feb 19 2008 12:09 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

1 new message in 1 topic - digest

freeware news
http://groups.google.com/group/freeware-news?hl=en

freeware-news@googlegroups.com

Today's topics:

* 2008-02-19 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/freeware-news/browse_thread/thread/4bb8aee377569566?hl=en

==============================================================================
TOPIC: 2008-02-19
http://groups.google.com/group/freeware-news/browse_thread/thread/4bb8aee377569566?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Feb 18 2008 9:04 pm
From: "L. Toldy"


ade4 v1.4-5 - 2891 KB
ade4 is a software developed in the Biometry and Evolutionary Biology Lab (UMR 5558) - University Lyon 1. It contains Data Analysis functions to analyse Ecological and Environmental data in the framework of Euclidean Exploratory methods, hence the name ade4.
ade4 is characterized by :
- the implementation of graphical and statistical functions
- the availability of numerical data
- the redaction of technical and thematic documentation
- the inclusion of bibliographic references
Since 2002, ade4 is a package of the R software, available for Windows, Mac OS, Linux et Unix OS. One-table methods are described in Chessel et al. (2004)
HUNGARIAN/MAGYAR:
Ökológia és környezeti adatok biometrikai analizálása
http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/pictures/ade4e.png
Biometry and Evolutionary Biology Lab
webmaster@univ-lyon.fr
http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/home.php?lang=eng
http://cran.univ-lyon1.fr/bin/windows/contrib/r-release/ade4_1.4-5.zip
methodolohy - 687+1375 KB:
http://pbil.univ-lyon1.fr/JTHome/ref/ade4-Rnews.pdf
http://cran.univ-lyon1.fr/doc/packages/ade4.pdf


Dataplot - 22213/43464/26722 KB
Dataplot is a free, public-domain, multi-platform (Unix, VMS, Linux, Windows 95/98/ME/XP/NT/2000, etc.) software system for scientific visualization, statistical analysis, and non-linear modeling. The target Dataplot user is the researcher and analyst engaged in the characterization, modeling, visualization, analysis, monitoring, and optimization of scientific and engineering processes. The original version was released by James J. Filliben in 1978 with continual enhancements to present. Authors: James J. Filliben and Alan Heckert Statistical Engineering Division, Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology, with tcl/tk GUI interface by Robert R. Lipman, formerly of the Mathematical and Computational Sciences Division. Project co-sponsor: HPCC / SIMA.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Public domain tudományos vizualizációs szoftver statisztikai analízisekhez és nemlineáris modellekhez
http://freestatistics.altervista.org/screenshot/DataplotShot1.jpg
NIST
alan.heckert@nist.gov
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/homepage.htm
for Windows 95/98/NT4/ME - 22213 KB:
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/ftp/pc/setup.exe
for Windows 2000/XP - 43464 KB:
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/ftp/win_2000/setup.exe
for Windows Vista - 26722 KB:
http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/ftp/win_vista/setup.exe


Instat v3.36 - 46299 KB
Instat is a general statistical package. It is simple enough to be useful in teaching statistical ideas, yet has the power to assist research in any discipline that requires the analysis of data.
Instat began life around 20 years ago on a BBC microcomputer. It was first used on a training course on 'statistics in agriculture' held in Sri Lanka during 1983. The BBC micro version was marketed commercially from mid-1985, with the DOS version for PCs becoming available in 1987. From 1994 Instat was free-of-charge. Updated DOS versions were released in 1996 and 1997.
Instat has been used widely in the UK and elsewhere by a range of companies, research institutes, schools, colleges, universities and private individuals. At The University of Reading it has been used extensively on training courses run by the SSC and the School of Applied Statistics. It has also been used in many countries on statistics courses and on courses related to health, agriculture and climatology.
'Instat+' (i.e. the Windows version of Instat) has been developed mainly because of its continued use for the analysis of climatic data. Funding from the UK Met Office for a new climatic version, supplemented by support from the SSC and the efforts of other friendly collaborators, led to the Windows version, which was first used on training courses in 1999.
The full version of Instat may be downloaded and used for non-commercial purposes by any individual free of charge. There is no copy-protection, time limit or data size restriction, other than Instat's inherent size limitations.
SSC-Stat is an add-in for Microsoft Excel. Many people start with their data in Excel, so it is logical to build on that and add some features often needed for statistical analysis.
SSC-Stat is designed to strengthen those areas where the spreadsheet package is already strong, principally in the areas of data management, graphics and descriptive statistics.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Általános statisztikai analízis
http://freestatistics.altervista.org/screenshot/InstatShot1.jpg
Statistical Services Centre
instat@lists.rdg.ac.uk
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/instat.html
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/instat/336/Instat%2B%20v3.36.msi
SSC-Stat v2.18 - 5667 KB:
http://www.rdg.ac.uk/ssc/software/sscstat/SSC-Stat%20v2.18%20setup.exe


KyPlot v2.0 beta 15 - 4900 KB
KyPlot: a professional data-analyzing, graphing and drawing application
KyPlot is designed to analyze data and create graphs and schemes. It is particularly suited for scientists who would like to make precise and refined graphs and schemes.
KyPlot is a Windows application and is available as 16-bit or 32-bit version.
The 16-bit version runs in Windows 3.1, 95/98/Me and NT3.5 or more and the 32-bit version runs in Windows 95/98/Me and NT4.0/2000.
Even with the 16-bit version you can use long file names in 32-bit Windows.
KyPlot consists of "spreads" for processing data and "figures" for drawing graphs and schemes.
KyPlot has those diagrams scientists are missing in Excel and StarOffice (surface & contour)
KyPlot can do data-fiting (and other numerical computing) in many shemes.
KyPlot is small, 4.8 standard / 7.8 fast-version, but compatible to Excel.
This is a beta version of KyPlot. You are free to use it, but with your own responsibility. The author shall take no responsibility for any trouble associated with the use of this software package.
This software package - including all related program files and documentation files - cannot be modified in any way and must be distributed as a complete package. It cannot be sold upon distribution.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Professzionális adatanalizáló, grafikon készítõ program
http://www.woundedmoon.org/win32/kyplot.png
Koichi Yoshioka
kyoshi@ja2.so-net.ne.jp
http://www.woundedmoon.org/win32/kyplot.html
http://woundedmoon.org/win32/kyp2b15.exe
version 2.0 beta 13f - 8116 KB:
http://woundedmoon.org/win32/kyp2b13f.exe
version 2.0 beta 13 - 4898 KB:
http://woundedmoon.org/win32/kyp2b13.exe
sample files - 7671 KB:
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/00List.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/01Scheme.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/02Funpl.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/03Cont.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/04Break.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/05Boxwhi.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/06Multf.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/07Trace.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/08Eia.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/09Logit.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/10Deconv.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/11Spectr.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/12Timser.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/13Varspe.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/14Schild.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/15WtDWT.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/16Wtreg.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/17WtCWT.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/18Gabor.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/19Assay.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/20Quadr.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/21Polyr.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/22Optim.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/23Orddif.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/24Call.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/25Smooth.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/26Float.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/27PolHis.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/28Disc.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/29Clust.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/30Factor.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/31Weib.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/32Survi.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/33Surf.kyp
http://ael.physic.ut.ee/vaba/KyPlot/SamplesE/34Cont3.kyp


MacAnova v5.05 - 8752 KB
MacAnova is a free, open source, interactive statistical analysis program for Windows, Macintosh, and Linux written by Gary W. Oehlert and Christopher Bingham, both of the School of Statistics, University of Minnesota.
In spite of its name, MacAnova is not just for Macintosh computers and not just for doing Analysis of Variance.
MacAnova has many capabilities but its strengths are analysis of variance and related models, matrix algebra, time series analysis (time and frequency domain), and (to a lesser extent) uni- and multi-variate exploratory statistics. The current version is 5.05 release 1.
Core MacAnova has a functional/command oriented interface, but an increasing number of capabilities are available through a menu/dialog/mouse type interface. Although the language and syntax are S-like (for those of you familiar with S, S-Plus or R), MacAnova is not S or R.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Interaktív statisztikai analízis és mátrix algebrai program
http://freestatistics.altervista.org/screenshot/MacanovaShot1.jpg
University of Minnesota School of Statistics
gary@stat.umn.edu
http://www.stat.umn.edu/macanova/macanova.home.html
ftp://ftp.stat.umn.edu/pub/macanova/dos/MacAnova5.05.3.exe


MicrOsiris v9.2c - 4933 KB
MicrOsiris is a comprehensive statistical and data management package for Windows based microcomputer systems. It is derived from OSIRIS IV, a statistical and data management package developed and used at the University of Michigan.
Developed for serious survey analysis using moderate to large data sets, MicrOsiris's speed and minimal disk storage requirement, coupled with the interactive dialogs and on-line help systems, make it also suitable for college or graduate level courses in statistics and applied survey research methods. Further, the interactive statistical decision tree for choosing appropriate statistical techniques is a comprehensive decision tool---not just for using MicrOsiris.
MicrOsiris accepts as many cases as you can get on your system. There are interactive dialogs for managing MicrOsiris sessions and an on-line help facility for aid in running a particular command. SAS and SPSS files can be easily imported Windows XP or above.
Key Benefits
1. Handles any size data set.
2. Interactive dialogs and batched runfiles.
3. Data entry with Excel
4. Imports and exports to SAS, SPSS, STATA
5. Special Data Mining techniques for market analysis (SEARCH --very fast for large datasets).
6. Interactive statistical decision tree for selecting appropriate statistics.
7. Special nominal and ordinal statistical analysis techniques (MCA, MNA).
8. Can read OSIRIS data sets from the Institute for Political and Social Research (ICPSR).
9. Reads UNESCO IDAMS datasets.
10. Online manual
11. Decision Tree for choosing statistics and commands to compute them
12. Online context sensitive help system with additional links to manual.
13. Requires only 6MB when fully loaded; additional memory allocated as needed depending on number of variables used.
14. Less than 12MB on disk--including manual and Statistical Decision Tree.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Statisztikai és adatmenedzser programcsomag az OSIRIS IV statisztikai programcsomagra alapozva
http://freestatistics.altervista.org/screenshot/MicrosirisShot1.jpg
Van Eck Computer Consulting
neal.vaneck@verizon.net
http://www.microsiris.com/
http://www.microsiris.com/MOSETUP.exe


OpenStat - 5523 KB
OpenStat is a general purpose statistics package that you can download and install for free. It was originally written as an aid in the teaching of statistics to the students enrolled in a social science program. It has been expanded to provide procedures useful in a wide variety of disciplines. It is not a "finished" product but revised several times a year. The version is denoted by the month, day and year. For example 1.27.08 would indicate a revision released in January 27, 2008. The program is NOT to be used for commercial purposes and there is no warranty implied. Most users check results by hand or compare to commercial packages to which they have access to insure the results are correct.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Általános célú statisztikai programcsomag
http://www.statpages.org/miller/openstat/Image18.gif
Bill Miller
OpenStat@msn.com
http://www.statpages.org/miller/openstat/
http://www.statpages.org/miller/openstat/OpenStatSetup.exe
guide - 4220+7199 KB:
http://www.statpages.org/miller/openstat/QuickGuide.pdf
http://www.statpages.org/miller/openstat/ATextBook.pdf
samples - 65 KB:
http://www.statpages.org/miller/openstat/OpenStatTabData.zip


R Statistical Software v2.6.2 - 30229 KB
R is a language and environment for statistical computing and graphics. It is a GNU project which is similar to the S language and environment which was developed at Bell Laboratories (formerly AT&T, now Lucent Technologies) by John Chambers and colleagues. R can be considered as a different implementation of S. There are some important differences, but much code written for S runs unaltered under R.
R provides a wide variety of statistical (linear and nonlinear modelling, classical statistical tests, time-series analysis, classification, clustering, ...) and graphical techniques, and is highly extensible. The S language is often the vehicle of choice for research in statistical methodology, and R provides an Open Source route to participation in that activity.
One of R's strengths is the ease with which well-designed publication-quality plots can be produced, including mathematical symbols and formulae where needed. Great care has been taken over the defaults for the minor design choices in graphics, but the user retains full control.
R is an integrated suite of software facilities for data manipulation, calculation and graphical display. It includes
- an effective data handling and storage facility,
- a suite of operators for calculations on arrays, in particular matrices,
- a large, coherent, integrated collection of intermediate tools for data analysis,
- graphical facilities for data analysis and display either on-screen or on hardcopy, and
- a well-developed, simple and effective programming language which includes conditionals, loops, user-defined recursive functions and input and output facilities.
The term "environment" is intended to characterize it as a fully planned and coherent system, rather than an incremental accretion of very specific and inflexible tools, as is frequently the case with other data analysis software
HUNGARIAN/MAGYAR:
Az R egy programozási nylv és grafikus környezet statisztikai és grafikai feldolgozásokhoz Unix, Windows és Max OSX környezetben.
http://freestatistics.altervista.org/screenshot/RShot1.jpg
http://www.r-project.org/hpgraphic.png
The R Project
Uwe.Ligges@R-project.org
http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-2.6.2-win32.exe


TANAGRA - 3080 KB
TANAGRA is an "open source project" as every researcher can access to the source code, and add his own algorithms, as far as he agrees and conforms to the software distribution license.
The main purpose of Tanagra project is to give researchers and students an easy-to-use data mining software, conforming to the present norms of the software development in this domain (especially in the design of its GUI and the way to use it), and allowing to analyse either real or synthetic data.
The second purpose of TANAGRA is to propose to researchers an architecture allowing them to easily add their own data mining methods, to compare their performances. TANAGRA acts more as an experimental platform in order to let them go to the essential of their work, dispensing them to deal with the unpleasant part in the programmation of this kind of tools : the data management.
The third and last purpose, in direction of novice developers, consists in diffusing a possible methodology for building this kind of software. They should take advantage of free access to source code, to look how this sort of software is built, the problems to avoid, the main steps of the project, and which tools and code libraries to use for. In this way, Tanagra can be considered as a pedagogical tool for learning programming techniques.
HUNGARIAN/MAGYAR:
Nyilt forráskódú adatbányász program
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/images/galerie_interface_tanagra.jpg
Ricco RAKOTOMALALA
secretariat@eric.univ-lyon2.fr
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fichiers/setup_tanagra.exe


ViSta v6.4 - 4236 KB
ViSta, the Visual Statistics System, features statistical visualizations that are highly dynamic and very interactive.
- Dynamic, High-Interaction, Multi-View Graphics: ViSta constructs very-high-interaction, dynamic graphics that show you multiple views of your data simultaneously. The graphics are designed to augment your visual intuition so that you can better understand your data.
- See What Your Data Have To Say: ViSta's visually intuitive and computationally intensive approach to statistical data analysis is designed to clarify the meaning of data so that you can · see what your data have to say.
- Freeware/Open Software: ViSta is free and open.
- Platforms: ViSta runs under Windows, on Macintosh, and under Unix.
- Languages: ViSta is available in English, Français, and Espanol.
- Look and Feel: ViSta has a Structured Graphical Interface that includes
- WorkMaps that visually summarize your data analysis session
- SpreadPlots - a spreadsheet-like arrangement of linked, dynamic, interactive plots that show you what your data or analysis seems to say
- GuideMaps that guide your analysis
- DataSheets for inputing and editing your data
- Visual GuideMap Authoring for teachers who wish to create guidemaps
- Reports present data statistics and analysis results in the classical way
- Context-Sensitive Help and Web-based Help and Notes
- Statistical Capabilities: ViSta performs Univariate and Multivariate Statistical Visualization and Data Analysis.
- Applets, Plugins, Scripts and DataPrograms:
- Applets: Teachers can develop ViSta Web Applets for demonstrations, examples, test problems, etc. Students can download and run these on their own machines (example of class notes using an applet).
- Scripts: Teachers can write ViSta scripts using the same techniques as for Applets, but keep them privately on their machines. A grading script is an example.
- DataPrograms: Teachers and students can write dataprograms to manipulate their data.
- Plugins: Programmers can develop plugins to add entirely new data analysis and visualization capabilities.
- Developer's Tools: ViSta provides access to the underlying development languages, including:
- ViDAL, ViSta's Data Analysis Language for writing applets, scripts and data programs; and
- XLispStat, an object-oriented programming language which can be used to write ViSta plugins for statistical computing and dynamic graphics.
- XLisp, a free and open Lisp system satisfying most of the Common Lisp standards.
- C++ and FORTRAN may be used for developing specialized new features.
In addition, ViSta has developers tools including a byte-code compiler, a stepper, tracing and back tracing, object and bitmap editors, distribution maker, etc...
HUNGARIAN/MAGYAR:
Vizuális statisztikai rendszer
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/gif/desktop.gif
Forrest W. Young
forrest@unc.edu
http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/ftp/WinViSta6/ViSta64-Installer.exe
plugins - 785+934+773+767 KB:
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/ftp/WinViSta6/Loglin64-Installer.exe
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/ftp/WinViSta6/MulVar64-Installer.exe
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/ftp/WinViSta6/Homals64-Installer.exe
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/ftp/WinViSta6/MulLev64-Installer.exe
documentation - 4502 KB:
http://forrest.psych.unc.edu/research/vista-frames/pdf/HowToUseViSta.pdf


--

Get paid for reading advertisement emails:
http://hits4pay.com/members/index.cgi?papoman

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "freeware news"
group.

To post to this group, send email to freeware-news@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/freeware-news?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to freeware-news-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/freeware-news/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en