Monday, February 25, 2008

11 new messages in 11 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* You & Me no.416 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/007b82a31e80df1e?hl=en
* Happy Childhood - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/06c37cb3e316a8f4?hl=en
* โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease) - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/8534434fcf1c703b?hl=en
* เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6339e58a7b3f641f?hl=en
* แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุสัปหงกบ่อยเป็นอาการเตือนอัมพาต - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab0cf2517340b337?hl=en
* บันไดหนังสือ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/008d71e662f2bae3?hl=en
* Mix no.417 ~ Baby, Animal and Giggle - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0f386a36d1d5e444?hl=en
* ของสะสม ~ Ultraman - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/341f07df0ecf747f?hl=en
* ขนมหวานสีสวย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ec8fc5d6b841f157?hl=en
* เรือนร่างลายเส้นสวย - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/1a9e665d1bd21bf0?hl=en
* Feather Painting - aMaziNg aRt - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab180c1fecf88d23?hl=en

==============================================================================
TOPIC: You & Me no.416
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/007b82a31e80df1e?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 5:31 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Happy Childhood
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/06c37cb3e316a8f4?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 6:03 pm
From: "[J][A][A]"

[]


==============================================================================
TOPIC: โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/8534434fcf1c703b?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:03 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

*โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)* ** โรคคาวาซากิคืออะไร?

เป็นโรคที่เป็นผลมาจากการอักเสบของเส้นเลือดขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วร่างกาย
สาเหตุที่แท้จริงของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อบางชนิดทั้งแบคทีเรียและไวรัส,
การใช้แชมพูซักพรม, การอยู่ใกล้แหล่งน้ำ โรคนี้ตั้งชื่อตามนายแพทย์คาวาซากิ
ซึ่งเป็นแพทย์ชาวญี่ปุ่น ที่ได้รวบรวมรายงานผู้ป่วยเป็นคนแรกของโลก

*อาการของโรคคาวาซากิ
*
จะเริ่มด้วยอาการไข้สูงลอยทั้งวัน ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาลดไข้
ไข้จะเป็นอยู่นานหลายวันหากไม่รักษา มักไม่มีอาการทางหวัดเช่น อาการไอ
หรีอน้ำมูกไหล
ไม่มีผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งวินิฉฉัยโรคนี้ได้อย่างเด็ดขาด
แพทย์จะให้การวินิจฉัยได้จากเกณฑ์วินิจฉัยจาก 4 ใน 5 ข้อ
ร่วมกับอาการไข้สูงหลายวัน

*เกณฑ์การวินิจฉัย
*
ตาแดงทั้งสองข้าง ไม่มีขี้ตา
ลิ้นแดง (เป็นคล้ายสตอร์เบอรื่) , ปากแดง บางครั้งถึงกับแตก เจ็บมาก
มือเท้าบวมในช่วงแรก มักไม่ยอมใช้มือเท้าเดินหรีอเล่น เนื่องมาจากเจ็บระบม
มีผิวหนังลอกเริ่มที่บริเวณขอบเล็บ และ อาจพบที่รอบก้นและขาหนีบ
มีผื่นขึ้นตามตัว เป็นได้ทุกรูปแบบ ยกเว้นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง
ต่อมน้ำเหลืองโต มักเป็นที่บริเวณคอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1.5เซนติเมตร

ประมาณ 80 % ของผู้ป่วยเป็นเด็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า
2 ปี

*โรคนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาจะเป็นอย่างไร*

อาการดังกล่าวมาข้างต้น 5 ข้อ ไม่มีข้อใดจะมีการทำลายอย่างถาวรต่ออวัยวะนั้น
ที่สำคัญทึ่สุดคือการอักเสบของเส้นเลือดโคโรนารี่ซึ่งเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อมีการอักเสบมากจะเกิดการโป่งพองของเส้นเลือดนี้
และมีการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง
หัวใจวายหรือทำงานล้มเหลวเสียชีวิตได้เส้นเลือดทั่วร่างกายอาจมีการอักเสบได้เช่นกัน
เกล็ดเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงท้ายของการดำเนินโรค
จะทำให้มีการเสี่ยงต่อการอุดตันของเส้นเลือดเพิ่มขึ้น

*โรคคาวาซากิจะรักษาอย่างไร ?*
เมื่อพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคคาวาซากิ
ควรให้นอนโรงพยาบาลเพื่อการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด

*วิธีรักษาทำได้โดย
*
*ให้แอสไพริน เพื่อลดการอักเสบของเส้นเลือด
และป้องกันเกล็ดเลือดรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
( Aspirin ขนาดสูง ในช่วงแรก แบ่งให้ทางปาก เมื่อไข้ลงจะลดยาลง )
ให้อิมโมโนโกลบูลิน
เพื่อลดอุบัติการณ์การการเกิดการโป่งพองและการอักเสบของเส้นเลือดโคโรนารี่ *
**
*จะต้องดูแลอย่างไรหลังจากออกจากโรงพยาบาล?*

หากมีการโป่งพองของเส้นเลือดโคโรนาร๊ ( Coronary artery )
มีโอกาสที่เกิดอุดตันและมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงได้
ในเด็กเล็กจะบอกเรื่องเจ็บหน้าอกด้านซ้ายไม่ได้แต่จะร้องกวนไม่หยุด
ไม่กินนมหรือข้าว ซีด เหงื่อออก หายใจหอบเหนื่อย และชีพจรเต้นเร็วมากขึ้น
ให้รีบพามาโรงพยาบาลเป็นการด่วน เพื่อตรวจคลื่นหัวใจ, อัลตราชาวน์หัวใจ ( 2D
echocardiogram ) ซ้ำ และให้ยาละลายลิ่มเลือดและขยายหลอดเลือดโคโรนาร๊

หากตรวจไม่พบความผิดปกติของ Coronary artery
ตั้งแต่ต้นและได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้น
โอกาสเกิดการโป่งพององเส้นเลือดในระยะต่อม จะลดน้อยมาก
แต่ต้องมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ให้กินยาแอสไพรินตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงที่กินยาแอสไพริน หากมีการระบาดของอีสุกอีใส ให้หยุดยาและมาติดต่อสอบถาม
หรือมาพบแพทย์


==============================================================================
TOPIC: เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/6339e58a7b3f641f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:05 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

** *

* *เตือนความเสี่ยง 'ไฮไฟว์' เครือข่ายองค์กรถูกเจาะ*

วานนี้ (24 ก.พ.) นายปริญญา หอมเอนก นักวิชาการด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ
และประธานกรรมการบริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
เปิดเผยความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันว่า
โปรแกรมประเภทสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หมายในขณะนี้
อาทิ ไฮไฟว์ (Hi5), เฟสบุ๊ก, มายสเปซ
นับว่านับเป็นโปรแกรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเครือข่ายมากเนื่องจากมีการเพิ่มส่วนบริการพิเศษนอกเหนือจากบริการพูดคุยกับเพื่อนๆ
หรือการแบ่งปันไฟล์รูปภาพ
โดยจะมีอีเมลหรือข้อความเชิญชวนให้สมาชิกติดตั้งโปรแกรมพิเศษเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้บริการสังคมเครือข่าย
แต่เป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี นำโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นสปาย
หรือสปายแวร์ (spyware) มาแอบติดตั้งในเครื่อง

"หากผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมประเภทสปายแวร์จะถูกเจาะระบบ
จนสร้างความเสียหายให้กับทั้งระบบ" นายปริญญากล่าวเตือน

นายปริญญากล่าวด้วยว่า
จากการสำรวจพบว่ามีการใช้โปรแกรมประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายในองค์กร
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแล้ว
หากในขณะเดียวกันมีการใช้โปรแกรมประเภทมัลติมีเดียพร้อมๆ
กันจำนวนมากจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรด้วย


ที่มา : ไทยรัฐ


==============================================================================
TOPIC: แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุสัปหงกบ่อยเป็นอาการเตือนอัมพาต
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab0cf2517340b337?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:09 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

ผู้สูงอายุที่ชอบโงกสัปหงกบ่อย อาจเป็นอาการเตือนของอัมพาต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกเตือนว่า การโงกหลับไปเองโดยไม่ตั้งใจของผู้สูงอายุ
อาจจะเป็นอาการเตือนแรกๆของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ที่โงกหลับอยู่เป็นนิสัย
จะล่อแหลมกับโรค สูงกว่าคนที่ไม่เคยเป็นเลยกว่ากัน ระหว่าง 2-4 เท่า

คณะแพทย์ได้กล่าวในรายงาน ในที่ประชุมโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตสากล ได้แนะนำกับหมอว่า
หากพบผู้สูงอายุที่มักจะโงกหลับผล็อยไปหน้าจอทีวีบ่อยๆ ก็ควรจะตรวจดูเสีย
และกล่าวว่า ผู้สูงอายุที่รายงานว่ามีอาการโงกหลับบ้าง จะเสี่ยงที่จะเป็นโรค
ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า สูงกว่าคนที่ปกติดี 2.6 เท่า
ส่วนผู้ที่บอกว่าโงกหลับอย่างเด่นชัด จะยิ่งเสี่ยงหนักสูงกว่าถึง 4.5 เท่า

รายงานกล่าวสรุปว่า ทั่วไปแล้วพบว่า ผู้มีอายุที่โงกหลับบ่อยปานกลาง
จะเสี่ยงกับโรคหัวใจวายหรือเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ สูงขึ้น 1.6 %
ถ้าหากเป็นผู้ที่ชอบโงกหลับอย่างเด่นชัด จะเสี่ยงกับโรคสูงหนักขึ้นเป็น 2.6 %.

ที่มา : ไทยรัฐ


==============================================================================
TOPIC: บันไดหนังสือ
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/008d71e662f2bae3?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:17 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []] <unzeen@gmail.com>


==============================================================================
TOPIC: Mix no.417 ~ Baby, Animal and Giggle
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0f386a36d1d5e444?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:48 pm
From: "[J][A][A]"

[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


[]


==============================================================================
TOPIC: ของสะสม ~ Ultraman
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/341f07df0ecf747f?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 10:54 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: ขนมหวานสีสวย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ec8fc5d6b841f157?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:12 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: เรือนร่างลายเส้นสวย
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/1a9e665d1bd21bf0?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:28 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Feather Painting - aMaziNg aRt
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/ab180c1fecf88d23?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sun, Feb 24 2008 11:36 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

No comments: