Tuesday, September 25, 2007

:: u n z e e n :: บังคับขึ้นทะเบียนสุนัขบ้าน

[]

[J][A][A]

~ กลุ่มเมล์อันซีน ~
สาระน่ารู้ รื่นเริง บันเทิงใจ
สมัครรับเมลล์ ไปที่เว็บไซท์ ' http://groups.google.com/group/unzeen '
หรือส่งเมลล์เปล่าไปที่ ' unzeen-subscribe@googlegroups.com '

บังคับขึ้นทะเบียนสุนัขบ้านภายใน 4ก.ค.ปีหน้า
วันที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 09:23 น.
 
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 พัน-29 ก.ย. กทม.จัดฝังชิพฟรี
 
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานแถลงข่าว "การจัดงานจดทะเบียนสุนัขของกรุงเทพมหานคร" เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เนื่องจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีบ้านเรือนทั้งสิ้น 1.94 ล้านหลังคาเรือน มีการเลี้ยงสุนัข จำนวน 389,097 หลังคาเรือน จำนวนทั้งสิ้น 823,504 ตัว ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบของเจ้าของที่เลี้ยงสุนัข ไม่ให้ทิ้งหรือปล่อยสุนัขออกมาให้เป็นสุนัขจรจัดอีก
 
นายวัลลภ กล่าวว่า กทม.จะเริ่มจดทะเบียนในวันที่ 29 ก.ย.นี้ ที่บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม.1 เวลา 08.00-16.00 น. โดยได้เตรียมไมโครชิพจำนวน 50,000 ชิ้น ไว้ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า การจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพฯ ตามที่ กทม.ได้ออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับผู้ที่ไม่นำสุนัขมาขึ้นทะเบียนจะถือว่าเป็นการผิด พ.ร.บ.สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความผิดโทษจับปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้หากสุนัขถูกจับและตรวจพบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนหรือไม่มีเจ้าของรับผิดชอบสุนัขตัวดังกล่าวจะถูก กทม.จับไปขังไว้ที่บ้านทัพทัน จ.อุทัยธานี ทั้งนี้การจับปรับจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2551
 
ด้านนายมาโนชย์ ลีโทชวลิต รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.จะให้บริการจดทะเบียนและฝังไมโครชิพให้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือนหรือจนกว่าไมโครชิพจำนวนดังกล่าวจะหมด โดยประชาชนสามารถรับบริการแบบฝังไมโครชิพและจดทะเบียนสุนัขเบ็ดเสร็จได้ที่ ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคลินิกสัตวแพทย์ กทม.ทั้ง 7 แห่ง นอกจากนี้ยังสามารถพาสุนัขไปฝังไมโครชิพ ได้ที่คลินิกเอกชนที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นต้องนำสุนัขไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขตพื้นที่ โดยนำสำเนาหลักฐาน ได้แก่ 1.ใบรับรองการฝังไมโครชิพ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสุนัข 3.สำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านกรณีที่เจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นเจ้าของ 5.หนังสือการรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกิน 1 ปีและ 6.หนังสือรับรองการผ่าตัดทำหมันโดยไม่ต้องนำสุนัขไปด้วย.
 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=141073&NewsType=1&Template=1
 
 
' เคลียร์เมลล์บ๊อกซ์ให้ว่าง เพื่อรับเมลล์ดีๆ แบบนี้ทุกวัน '

No comments: