Wednesday, May 21, 2008

:: u n z e e n :: โครงการดีๆ ~ กล่องของพี่ เพื่อสมุดของน้อง

[]

[] 
 
 

โครงการดีๆ " กล่องของพี่ เพื่อสมุดของน้อง "
วันนี้มีโครงการดี ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะ


ชื่อโครงการ : " กล่องของพี่ เพื่อสมุดของน้อง "

วันนี้ได้เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ก็เลยได้รู้ประโยชน์ของกล่องเพิ่มขึ้นอีก

กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องชาเขียวต่าง ๆ ที่พวกเรา ๆ ดื่มกันอยู่ทุกวันนี้ ผู้คนมักจะมองไม่เห็นคุณค่าค่ะ
แต่จริง ๆ แล้ว สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยนะคะ

ทางโครงการบอกว่า จะนำกล่องที่ได้ เอาไปผ่านกระบวนการ Recycle แล้วนำกลับมาทำเป็นสมุดเรียน เพื่อส่งไปให้น้อง ๆ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะ

ข้อมูลกล่องเครื่องดื่ม

 

 

 

ทำไมต้องกล่อง ?

            กล่องเครื่องดื่ม หมายถึง กล่องที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม หรืออาหารเหลวประเภทนม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
        1.
กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก ประเภทโพลีเอททีลีน เป็นส่วนประกอบ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น
        2.
กล่องพาสเจอไรซ์ มีส่วนประกอบเป็นกระดาษ และพลาสติก เท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่เก็บไว้ได้นาน

            ปัจจุบันกล่องเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติกล่องปลอดเชื้อที่คงคุณค่า และเก็บความสดใหม่ให้กับเครื่องดื่มได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น จึงปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ต้องดื่มนมเป็นประจำ เมื่อไม่ต้องแช่เย็นก็ไม่ต้อง เปลืองค่าไฟ น้ำหนัก กล่องเบายังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง กระดาษซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตกล่อง มาจากสวนป่า ที่ปลูกทดแทนต่อเนื่องพร้อมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ( renewable) จึงไม่ต้องทำลายป่าไม้จากธรรมชาติ กล่องเครื่องดื่ม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการนำไปรีไซเคิล ซึ่งไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลย


            ในแต่ละปีกล่องเครื่องดื่มกว่า 3,000 ล้านใบ ถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่า ว่ามันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ดังนั้น เรามาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บกล่องเครื่องดื่มส่งไปรีไซเคิลกันเถอะ

 


ประโยชน์ที่ได้จากกล่อง

 

      กล่องเครื่องดื่มที่นำมาผลิตแผ่นไม้กระดาน จะถูกตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่นตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจำนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมพลาสติกที่มีอยู่ในกล่อง แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติกจะเป็นตัวยึดกระดาษและอลูมิเนียมให้ติดกันโดยไม่ต้องใช้กาว หรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการผลิต คุณสมบัติของแผ่นไม้กระดานที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่ม
1.
ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
2.
สามารถกันน้ำได้อย่างดี
3.
สามารถดัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามความต้องการ
4.
ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งต่างจาก particleboard หรือ MDF
5.
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลักษณะพื้นผิว

6.
เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี
7.
สามารถกันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง
8.
สามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะและยึดด้วยตะปูได้เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ

 

นอกจากจะใช้ผลิตกระดาษรีไซเคิลแล้ว กล่องเครื่องดื่มยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น ที่รองแก้ว , ที่วางซีดี , ที่ใส่ของ , กระเป๋า และเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกแล้ว สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่จะนำส่วนประกอบเหล่านี้ไปใช้ได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีไซเคิลอย่างไร ?

            การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มมีหลายทางเลือก แต่ที่แพร่หลายในหลายประเทศ และประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ คือ การแยกเยื่อกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการผลิตเป็นแผ่นไม้กระดาน ( Green Board)
     
การนำกล่องเครื่องดื่มมาผลิตเป็นไม้กระดาน
       
กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่น ตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจะนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมพลาสติกที่ปนอยู่ แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติกจะเป็นตัวยึดกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการผลิต


คุณสมบัติของ greenboard
  1.
ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และมีพื้นผิวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  2.
กันน้ำได้ดี กันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง
  3.
เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี
  4.
ดัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ
  5.
สามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้ เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ
  6.
ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งต่างจาก particlebord หรือ MDF

การแยกเยื่อ เพื่อนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม
     
กล่องที่ใช้แล้ว จะถูกนำมาผ่านกรรมวิธีแยกเยื่อกระดาษออกจากแผ่นโพลีเอททีลีนและอลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยถังตีกระดาษ หรือ "Pulpers" ซึ่งเฉลี่ยแล้ว กล่องกระดาษ 1 ตัน จะมีเยื่อกระดาษอยู่ประมาณ 600 กิโลกรัม โดยกรรมวิธีทั้งหมด ไม่ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆ
     
เนื่องจากเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกล่อง ประกอบด้วยเยื่อใยยาว และเยื่อกึ่งเคมี ( CTMP) ที่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน ( virgin pulp) เยื่อกระดาษเหล่านี้จึงมีความแข็งแรงกว่าเยื่อกระดาษจากกล่องกระดาษเก่า ( old corrugated carton boxes) ที่ผ่านการรีไซเคิลมาหลายครั้ง ดังนั้น เยื่อกระดาษที่ได้มาจากกล่องเครื่องดื่ม เหมาะที่จะนำมาทำเป็น กระดาษกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและฟอยล์สามารถนำไปทำเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ต้องการ ความแข็งแรง เช่นด้ามจับกระทะ หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 กล่องที่พับแยกเก็บไว้แล้ว สามารถนำไปหยอดลองถังที่รับกล่องได้ตามจุดเหล่านี้ค่ะ

 

ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการฯ

1

โรบินสัน สาขารัชดา และลาดพร้าว

2

คาร์ฟูร์ 12 สาขาได้แก่ สาขาสุขาภิบาล 3, สุวินทวงศ์ , อ่อนนุช , สำโรง , เพชรเกษม , พระราม 4, บางแค , บางบอน , บางปะกอก ,
อิสรภาพ , รัชดาภิเษก และลาดพร้าว

3

เดอะมอลล์ 6 สาขาได้แก่ สาขารามคำแหง , ท่าพระ , บางแค , บางกะปิ , งามวงศ์วาน และดิเอ็มโพเรียม

4

เซ็นทรัล สาขาวังบูรพา

5

สยามพารากอน

6

บริษัท อิออนไทยแลนด์ จำกัด (จัสโก้) 6 สาขาได้แก่สาขารัชดาภิเษก , ศรีนครินทร์ , สุขาภิบาล 1, บางบอน , ประชาอุทิศ และสุขุมวิท 71

7

เซ็นทรัลเวิลด์

8

บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 3 สาขาได้แก่ สาขาลาดพร้าว 95, รามอินทรา และจรัญสนิทวงศ์ 30

9

บิ๊กซี 12 สาขา

 

 

ร้านสะดวกซื้อ ( รวมขยะรีไซเคิลใน 1 ถัง)

1

บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 50 สาขา

2

บริษัท ซันคัลเลอร์ จำกัด ( 108 shop) 25 สาขา


นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ๆ จุดนะคะ สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่ link ด้านล่าง

เข้าไปดูรายละเอียดโครงการได้ตามเว็บนี้ค่ะ

http://www.thaibcg.com/

รายชื่อสถานที่ที่รับกล่อง

http://www.thaibcg.com/network/network.html

No comments: