Monday, May 12, 2008

:: u n z e e n :: จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศพม่า

[]

[]

แหล่งรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศพม่า
โดย S! News วัน จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 14:47 น.
 
 
- สภากาชาดไทย

ประชาชนที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้บริจาคเป็นรูปตัวเงิน สามารถบริจาคได้โดยตรงที่สภากาชาดไทย หรือบริจาคได้ผ่านบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04285-5 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศพม่า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย และขอให้ส่งใบโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2250-0120 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ โทร. 0-2256-4068 – 69

- กระทรวงสาธารณสุขไทย

ได้ประกาศรับบริจาคสิ่งของ น้ำสะอาด อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1011 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ

- กองทัพบัญชาการกองไทย

รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า ตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริจาค ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร.02-5721500 , 02-5721599 , 02-5756285 , 02-5756288 หรือ โทรสาร.02-5756289-90

- สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ สภากาชาดไทย

จัดโครงการพิเศษ ซับน้ำตาวาตภัยนาร์ กีส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยนาร์กีสในประเทศพม่า ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 ถนนพระราม 4 ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ส่วนอีกวิธีหนึ่งในการบริจาค คือ สามารถบริจาคทรัพย์ ผ่านบัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี : 045-3-04285-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02256428

- ใบหยก เปิดจุดรับบริจาค

พันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มโรงแรมใบหยก ร่วมกับสมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก, สายการบินโอเรียนท์ ไทย และสโมสรไลอ้อน ขยายเวลารับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของ ยารักษาโรค และเครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสในสหภาพพม่า ขยายเวลาเป็น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 – วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงแรมใบหยก โดยสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะส่งมอบผ่านเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า ประจำประเทศไทย นำไปมอบให้ชาวพม่าโดยตรงที่ "วัดมิตรภาพไทย-พม่า" ซึ่งเป็นวัดไทยในเมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า โดยอีกส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้ภิกษุ สามเณร และแม่ชีในย่างกุ้งอีกทางหนึ่งด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงแรมใบหยก โทร. 0-2656-3000 ต่อ 72134-6

No comments: