Monday, April 28, 2008

3 new messages in 3 topics - digest

Deedeejang Forward Mail
http://groups.google.com/group/DDjang?hl=en-GB

DDjang@googlegroups.com

Today's topics:

* แกะสลักแบบโดนใจวัยรุ่น - 1 messages, 1 author

http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/44c36f1fa3fd5450?hl=en-GB
* แฟชั่นแนวโหดๆ - 1 messages, 1 author

http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/7acea98beedd7297?hl=en-GB
* กฎบ้านคน 30 ข้อ - 1 messages, 1 author

http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/4113b3ba66abc3c0?hl=en-GB

==============================================================================
TOPIC: แกะสลักแบบโดนใจวัยรุ่น
http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/44c36f1fa3fd5450?hl=en-GB
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon 21 Apr 2008 12:04
From: "got deedeejang"

ชุดเซ็กซี่ เก๋ไก๋ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ เพิ่มบรรยากาศสำหรับชีวิตคู่
http://shop.deedeejang.com/clothes-c-132.html
...........................................................
สมัครบัตรเครดิต จาก 20 สถาบันชั้นนำ อนุมัติ Online โทรกลับทันที พร้อมรับเอกสารถึงที่
http://www.deedeejang.com/recommend/credit
...........................................................


...........................................................
Subscribe to this group go to:
สนใจสมัครรับฟอร์เวริดเมลล์เจ๋งๆ ส่งตรงถึง Inbox ของคุณเชิญสมัครได้ที่
http://www.deedeejang.com/member
หรือ
http://groups.google.com/group/DDjang
..................................................................
Unsubscribe : ยกเลิกการรับเมลล์จาก Deedeejang Forward Mail
Mailto : DDjang-unsubscribe@googlegroups.com
จากนั้นรอรับเมลล์ตอบกลับ แล้วคลิ๊กลิ้งค์ในอีเมลล์นั้นอีกครั้ง


==============================================================================
TOPIC: แฟชั่นแนวโหดๆ
http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/7acea98beedd7297?hl=en-GB
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon 21 Apr 2008 12:01
From: "got deedeejang"


ชุดเซ็กซี่ เก๋ไก๋ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ เพิ่มบรรยากาศสำหรับชีวิตคู่
http://shop.deedeejang.com/clothes-c-132.html
...........................................................
สมัครบัตรเครดิต จาก 20 สถาบันชั้นนำ อนุมัติ Online โทรกลับทันที พร้อมรับเอกสารถึงที่
http://www.deedeejang.com/recommend/credit
...........................................................

...........................................................
Subscribe to this group go to:
สนใจสมัครรับฟอร์เวริดเมลล์เจ๋งๆ ส่งตรงถึง Inbox ของคุณเชิญสมัครได้ที่
http://www.deedeejang.com/member
หรือ
http://groups.google.com/group/DDjang
..................................................................
Unsubscribe : ยกเลิกการรับเมลล์จาก Deedeejang Forward Mail
Mailto : DDjang-unsubscribe@googlegroups.com
จากนั้นรอรับเมลล์ตอบกลับ แล้วคลิ๊กลิ้งค์ในอีเมลล์นั้นอีกครั้ง


==============================================================================
TOPIC: กฎบ้านคน 30 ข้อ
http://groups.google.com/group/DDjang/browse_thread/thread/4113b3ba66abc3c0?hl=en-GB
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Sat 26 Apr 2008 22:40
From: "got deedeejang"

ชุดเซ็กซี่ เก๋ไก๋ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ เพิ่มบรรยากาศสำหรับชีวิตคู่
http://shop.deedeejang.com/clothes-c-132.html
...........................................................
สมัครบัตรเครดิต จาก 20 สถาบันชั้นนำ อนุมัติ Online โทรกลับทันที พร้อมรับเอกสารถึงที่
http://www.deedeejang.com/recommend/credit
...........................................................

กฎบ้านคน 30 ข้อ (แปลจากคัมภีร์ฮวงจุ้ย "เสิ่นซื่อเสวียนคงเสวีย" หยังไจ่ซันสือเจ๋อ)


a.. การเลือกสถานที่สร้างบ้านในชนบทอาศัยดูภูเขาและสายน้ำเป็นหลัก แต่ในเมืองอาศัยดูถนนหนทาง ตึกข้างเคียง แทนสายน้ำและภูเขา

b.. การเดินดาวไม่ว่าจะเป็นบ้านคนหรือสุสาน ต้องให้ดาวประจำยุคอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นหลัก และดาวจรปีมาเป็นตัวร่วมในการพิจารณา สุสานเน้นเรื่องของทางน้ำ ส่วนบ้านคนเน้นพลังด้านแนวประตูบ้าน ถ้ามีน้ำอยู่ด้านนอกประตูยิ่งดีกว่ามีถนนเปล่าๆ

c.. แนวทิศบ้านและแนวทิศประตูบ้านที่สร้างใหม่ ให้ใช้แนวทิศบ้านและแนวทิศประตูเป็นหลักในการพิจารณาเหตุการณ์ ถ้าแนวทิศบ้านวิเคราะห์ถูกต้อง ก็ให้ใช้แนวทิศบ้าน หรือถ้าแนวทิศประตูถูกต้องก็ให้ใช้แนวทิศประตูเลย

d.. ให้พิจารณาสภาพแวดล้อมชัยภูมิของบ้านว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ เช่นถนนหนทาง บ้านข้างเคียง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ มีอะไรทิ่มแทงหรือเปล่า

e.. บ้านคนอาศัยทิศประตูรับกระแสพลัง หากว่าประตูเปิดด้านข้างหรือไม่ขนานกับทิศของทิศบ้านให้พิจารณาผังดาวบ้านและผังดาวที่ขึ้นจากแนวทิศประตูทั้งสองอย่างร่วมกัน นอกดีในร้ายเปรียบเสมือนแก้วที่ร้าว นอกร้ายในดี พออยู่ได้(นอก:ผังดาวบ้าน ใน:ผังดาวแนวทิศประตู)

f.. บ้านใหญ่ประตูเล็ก ไม่ดี ต้องให้เหมาะสมกับตัวบ้าน แต่ถ้าได้พลังดาวโชคลาภอยู่หน้ายังพอใช้ได้

g.. เปิดประตูรับโชค บ้านที่อยู่มาแล้วต้องการเปิดประตูรุ่งเรือง ให้เดินดาวตามยุคของบ้านเดิม แล้วหาตำแหน่งโชคลาภประจำยุคหรือตัวส่งเสริมมาเปิดเป็นประตู

h.. เปลี่ยนประตูเปลี่ยนยุค ประตูเก่าปิดตายไม่ใช้ เปิดประตูใหม่รับโชคและเปลี่ยนยุค

i.. ประตูรั้วทางเข้าซึ่งเป็นตำแหน่งโชคลาภมีสิ่งกีดขวาง ให้เปิดประตูเล็กด้านข้างเป็นทางผ่าน มีลานรับกระแสก่อนเข้าประตูบ้าน

j.. ช่องแคบ ทางเดินเล็กอับทึบไม่สว่างหรือแสงส่องไม่ถึง ถือว่าเป็นหยิน ถ้ามีดาวเลข2หรือ5 จรมาถึงไม่ดี อาจเจอสิ่งผิดปรกติหาสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นในบ้าน

k.. ประตูโชคลาภด้านนอกมีน้ำดี แต่ถ้าธรณีประตูสูงกว่าพื้นบ้านมากไม่ดี ทำให้รับกระแสไม่ดี

l.. การตั้งเตา ถือปากเตาเป็นหลัก ให้หันไปทางทิศที่มีดาวโชคลาภเป็นธาตุส่งเสริมหรือถ่ายเทธาตุไฟ เช่นดาว1,3,4,8 ดาว 6,7ไม่ดีจะมีปัญหาเรื่องลูกดื้อและโรคเกี่ยวกับปอด ช่องปาก ดาว2,5 เป็นธาตุดิน แต่ไม่ควรหันเพราะเป็นดาวป่วยไข้ ดาว9 ยังพอใช้ได้แต่ให้ระวังเรื่องฟืนไฟ และร้อนใน

m.. บ่อส้วม ห้องน้ำ สมควรอยู่ในตำแหน่งของดาวที่เสื่อมแล้ว แต่ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งดาว2,5 เพราะจะยิ่งทำให้ป่วยไข้มากขึ้น

n.. การต่อเติมบ้าน ถ้าต่อเติมแล้วยังเข้าออกกับตัวบ้านเดิมอยู่ ให้ใช้ดาวในยุคเดิมมาพิจารณา หากแบ่งเป็นเอกเทศเข้าออกไม่ยุ่งกับบ้านเก่าให้เดินดาวใหม่ตามยุคเลย หรือต่อเติมแล้วเปลี่ยนประตูเข้าออกใหม่ทั้งหมดเลย ก็ให้เดินดาวเก้ายุคใหม่เลย

o.. การแบ่งห้องในบ้าน ให้ถือผังดาวที่สร้างบ้านเป็นหลัก แม้ว่าจะเปลี่ยนยุค เนื่องจากผังดาวบ้านไม่ได้ขึ้นกับการแยกห้องในบ้าน แต่ละห้องที่แยกให้พิจารณาจากประตูห้องนั้นๆไป

p.. หลายครอบครัวอยู่รวมกันในบ้านเดียว ให้ใช้ประตูแต่ละบ้านและทางเดินภายในมาพิจารณาว่ารุ่งเรืองหรือเสื่อมถอย

q.. บ้านใหญ่หรือตึกแบ่งเป็นห้องๆ และมีประตูแยกเป็นเอกเทศ ให้พิจารณาโดยใช้ประตูเป็นหลัก แต่หากยังต่อเชื่อมทางเดินกับตัวบ้านหรือตึกเดิม ให้ใช้ผังดาวเดิมมาพิจารณา

r.. การพิจารณาว่าพลังของที่หมดหรือไม่ ต้องดูว่าดาวฐานทิศหันเข้ากลางหรือยัง ถ้าใช่พลังของที่ก็จะสิ้นสุด ยกเว้นตรงกลางบ้านมีลานโล่งกว้างหรือมีน้ำ หรือด้านทิศหันมีบ่อน้ำ

s.. ร้านค้า เน้นประตูทางเข้า ที่เก็บเงินและเจ้าที่ ให้ได้ตำแหน่งโชคลาภรุ่งเรือง

t.. ตำแหน่งบารมีอยู่ที่สูงถึงจะดี ถ้าดาวจรมาเสริมธาตุยิ่งดี มาถ่ายเทหรือพิฆาตไม่ดี ถ้าตำแหน่งบารมีเสื่อม ดาวจรปีมาเสริมธาตุไม่ดี ถ่ายเทหรือพิฆาตดี

u.. ต้นไม้บังในด้านโชคลาภไม่ดี ด้านพลังที่เสื่อมก็ไม่ควรมีต้นไม้อยู่ เพราะต้นไม้เป็นพลังหยินจะมาเสริมกระแสไม่ดี

v.. ดาวเลข1เสื่อม หากด้านนี้มีมุมแหลมหรือหลังคาบ้านมาทิ่มแทง คนในบ้านจะตายเพราะน้ำเช่นจมน้ำ กินยาพิษ ติดสิ่งเสพติด

w.. โชคลาภให้ดูที่น้ำ ชื่อเสียง เกียรติยศ ตำแหน่งให้ดูดาว1,4 ผู้คน สุขภาพดูดาวบารมีว่าได้ตำแหน่งหรือไม่ โดยพิจารณาร่วมกับดาวจรปี

x.. ถ้าดาวเสื่อมอยู่ทิศหัน ดาวจรปีเป็นดาวเสื่อมตัวเดิมหรือดาวโชคประจำยุค มาตรงตำแหน่งทิศหัน ถือว่าให้โทษ ผู้คนสุขภาพไม่ดี เสียเงินเสียทอง

y.. ด้านที่มีดาวเสื่อมอยู่และมีภูเขาเลื่อมซ้อนกันโดยลูกหลังเห็นแต่ส่วนบนยอดเขา หรือบ้านซ้อนกัน บ้านที่อยู่ด้านหลังเห็นแต่ส่วนหลังคา ดาวจรปีไม่ดีจรมา จะทำให้เจอเรื่องแปลกๆในบ้าน

z.. แนวกระแสพลังหรือถนน ห้ามพุ่งชนหรือปะทะตัวบ้าน โดยเฉพาะถนนที่อยู่ใกล้บ้านหรือทางเดินภายในบ้านควรเลือกเปิดประตูในด้านที่ดาวโชคลาภและดาวส่งเสริมอยู่ ถนนภายนอกโค้งโอบมีน้ำใจ ถนนตรงไม่มีกระแส การพิจารณาให้ยึดประตูบ้านเป็นหลัก

aa.. บ่อน้ำที่ก่อตั้งขึ้นมาอยู่ด้านทิศโชคลาภดีให้ผลดี แทนภู่กันบัณฑิต ถ้าอยู่ทิศไม่ดี จะเป็นโทษภัย

ab.. หอคอย เจดีย์ หมายถึงภู่กัน อยู่ด้านดาว1,4 หรือ 1,6 ได้ตำแหน่งชื่อเสียงดี ถ้าอยู่ด้านดาว7,9 2,5 มีโทษภัยไฟไหม้

ac.. สะพานอยู่ด้านดีให้ผลดี อยู่ด้านไม่ดีให้ผลร้าย สะพานหินให้ผลมากกว่าสะพานไม้

ad.. บ้านที่อยู่ปลายที่ดิน ห้ามตั้งอยู่ตรงข้ามมุมของที่ดินไม่ดี
เป็นไงครับไม่ยากใช่ไหม หากอ่านและทำความเข้าใจได้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการพิจารณาและวิเคราะห์ฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก โชคดีครับ

บทความ จาก บ้านฮวงจุ้ย
http://www.fengshuihut.com


...........................................................
Subscribe to this group go to:
สนใจสมัครรับฟอร์เวริดเมลล์เจ๋งๆ ส่งตรงถึง Inbox ของคุณเชิญสมัครได้ที่
http://www.deedeejang.com/member
หรือ
http://groups.google.com/group/DDjang
..................................................................
Unsubscribe : ยกเลิกการรับเมลล์จาก Deedeejang Forward Mail
Mailto : DDjang-unsubscribe@googlegroups.com
จากนั้นรอรับเมลล์ตอบกลับ แล้วคลิ๊กลิ้งค์ในอีเมลล์นั้นอีกครั้ง

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Deedeejang Forward Mail"
group.

To post to this group, send email to DDjang@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/DDjang?hl=en-GB

To unsubscribe from this group, send email to DDjang-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/DDjang/subscribe?hl=en-GB


To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com


==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en-GB

No comments: