Wednesday, March 5, 2008

5 new messages in 5 topics - digest

:: unzeen ::
http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

unzeen@googlegroups.com

Today's topics:

* น่ารู้กับกำแพงเมืองจีน - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/2bc25c6e9ef5602c?hl=en
* Houseboat @Kerala - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0c8575f59a535965?hl=en
* Dog Wallpaper no.422 - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/de7e643e0b3f64b1?hl=en
* หน้าคนบนแบงก์ - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e38a74fc880d4780?hl=en
* Cute Yellow Car - 1 messages, 1 author
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/4d241b5ca5a6e725?hl=en

==============================================================================
TOPIC: น่ารู้กับกำแพงเมืองจีน
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/2bc25c6e9ef5602c?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Mon, Mar 3 2008 10:18 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]

[image: []]

กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นกว่า 2000 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้
จักรพรรดิ์องค์แรกในประวัติศาสตร์จีน
จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ
โดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยกษัตริย์องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด
กำแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่าที่เคยมีมา

มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนที่หลายๆ คนยังไม่เคยทราบมาก่อน

1. เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์
ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนษย์
แม้แต่อย่างเดียวที่สามารถมองเห็นจากดวงจันทร์ ในระดับ low Earth orbit
เราสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนโดยใช้ radar
การมองเห็นกำแพงเมืองจีนเป็นไปได้ยากเนื่องจาก
สีของกำแพงเมืองจีนจะกลืนไปกับสีของธรรมชาติ ก็คือสีของดิน หิน (
อ่านรายละเอียดเพิ่ม<http://www.nasa.gov/vision/space/workinginspace/great_wall.html>
)

2. กำแพงเมืองจีนไม่ไช่กำแพงยาวตลอด ความจริงแล้วกำแพงเมืองจีน
ถูกสร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัยกินเวลานับพันปี
โดยเป็นการเชื่อมต่อกำแพงแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จนเป็นแนวทอดยาวหลายพันกิโลเมตร

3. กำแพงเมืองจีนเป็นเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง มีการบันทึกไว้ไว่า
นักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1
ล้านคนถูกใช้เป็นแรงงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีน
ซึ่งจำนวนมากเสียชีวิตลงเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย และความหิวโหย
ซึ่งศพผู้เสียชีวิตก็จะถูกฝังอยู่ข้างใต้กำแพงนั่นเอง นานนับศตวรรษแล้ว
ที่กำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นสุสานที่มีความยาวที่สุดในโลก
เป็นที่กล่าวขานกันว่าทุกๆ
หนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของผู้ก่อสร้างกำแพง

4. ความยาวของกำแพงเมืองจีนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีน
ในภาษาจีน
จะเรียกกำแพงเมืองจีนว่า "กำแพงยาวหมื่นลี้" (หนึ่งลี้มีความยาวประมาณ 1/3
ไมล์) โดยคร่าวๆ กำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ 4 พันไมล์ หรือ 6,350 กิโลเมตร
ทอดผ่านทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขาสูง ความสูงของกำแพงคือ 7 เมตร และกว้าง 5
เมตร

5. การก่อสร้างกำแพงเมืองจีน
ช่วยป้องกันการรุกรานได้หรือไม่การเข้าครองอำนาจของมองโกล และแมนจู
ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นจากความอ่อนแอ
ของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในขณะนั้นๆ พวกเขาใช้โอกาสในขณะที่เกิดกบฎภายใน
เข้ายึดครองประเทศจีน โดยมีการต่อต้านที่น้อยมาก

6. กำแพงเมืองจีนไม่ได้เป็นแค่กำแพง ทุกๆ 300 ถึง 500 หลา
จะมีฐานบัญชาการเพื่อใช้สับเปลี่ยนเวรยามและใช้เป็นจุดสังเกตุการณ์
ี้ยังมีหอสังเกตุการณ์กว่า 1 หมื่นแห่ง

7. กำแพงเมืองจีนเป็นเส้นทางคมนาคม ในระยะแรก ประโยชน์ของกำแพงเมืองจีนก็คือ
มันช่วยให้การคมนาคมและขนส่งในเส้นทางทุรกันดาร
เช่นตามเทือกเขาเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขี้น

8. กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นโดยใช้อะไรเป็นส่วนประกอบก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง
กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้น โดยใช้หิน ดิน
และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอ
บริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน
ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน
กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า
กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง
โดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่าเช่นหิน

9. สภาพของกำแพงเมืองจีนในขณะนี้ รายงานผลการสำรวจของนักอนุรักษ์เมื่อปี 2004
กล่าวว่า ขณะนี้ กำแพงเมืองจีนที่ยาว 6,350 กิโลเมตร เหลือให้เห็นเพียง 1/3
เท่านั้น และกำลังสั้นลงเรื่อยๆ
ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการดูแลและอนุรักษ์
โดยเฉพาะจากชาวไร่ชาวนาซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กำแพงเมืองจีน ไม่สนใจ
ประกาศของรัฐบาลที่กำหนดให้กำแพงเมืองจีนเป็นสมบัติของชาติ


==============================================================================
TOPIC: Houseboat @Kerala
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/0c8575f59a535965?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Mar 4 2008 5:40 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Dog Wallpaper no.422
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/de7e643e0b3f64b1?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Mar 4 2008 5:24 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: หน้าคนบนแบงก์
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/e38a74fc880d4780?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Tues, Mar 4 2008 7:31 pm
From: "[J][A][A]"


[image: []]


==============================================================================
TOPIC: Cute Yellow Car
http://groups.google.com/group/unzeen/browse_thread/thread/4d241b5ca5a6e725?hl=en
==============================================================================

== 1 of 1 ==
Date: Wed, Mar 5 2008 12:09 am
From: "[J][A][A]"


[image: []]

==============================================================================

You received this message because you are subscribed to the Google Groups ":: unzeen ::"
group.

To post to this group, send email to unzeen@googlegroups.com or visit http://groups.google.com/group/unzeen?hl=en

To unsubscribe from this group, send email to unzeen-unsubscribe@googlegroups.com

To change the way you get mail from this group, visit:
http://groups.google.com/group/unzeen/subscribe?hl=en

To report abuse, send email explaining the problem to abuse@googlegroups.com

==============================================================================
Google Groups: http://groups.google.com?hl=en

No comments: