Tuesday, November 27, 2007

:: u n z e e n :: จัดฟัน ~ เท่ห์หรือจำเป็น

[]

[J][A][A]

~ กลุ่มเมล์อันซีน ~
สาระน่ารู้ รื่นเริง บันเทิงใจ
สมัครรับเมลล์ ไปที่เว็บไซท์ ' http://groups.google.com/group/unzeen '
หรือส่งเมลล์เปล่าไปที่ ' unzeen-subscribe@googlegroups.com '
 

จัดฟัน ~ เท่ห์หรือจำเป็น

 

ในปัจจุบันนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กหนุ่มสาวจำนวนมากนิยมจัดฟัน โดยจะสังเกตเห็นว่าเด็กเหล่านี้มีลวดดัดฟันอยู่ในปากพร้อมยางรัดสีต่างๆ จนเกือบเป็นแฟชั่นในโรงเรียนหรือชุมชนบางแห่งในกรุงเทพมหานครฯ แม้นในผู้ใหญ่หลายคนก็อาจมีประวัติการดัดฟัน หรือกำลังจัดฟันในจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นป้าย "จัดฟัน"ตามคลินิกทันตกรรมแทบทุกแห่งในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ

 

หลักการทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์ ข้อบ่งชี้ในการจัดฟันเกิดจากความผิดปกติของการสบฟันหรือการเรียงตัวของฟันตามธรรมชาติ ซึ่งถ้าปล่อยไว้จะเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก หรือมีผลต่อบุคลิกภาพในอนาคต อย่างไรก็ดี เมื่อคนเรามีสุขภาพดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญแล้ว ก็จะมีความต้องการด้านความสวยงามตามมาเป็นลำดับต่อไป ซึ่งเป็นจริงในกรณีของการจัดฟันเพื่อความสวยงามนี้ด้วย

 

โดยทั่วไปแล้ว การสบฟันของฟันหน้าจัดได้เป็น 3 ประเภท คือประเภทที่ 1 สบฟันหน้าปกติ คือ เมื่อกัดฟันภายหลังกลืนน้ำลายแล้ว ฟันหน้าบนจะคล่อมฟันหน้าล่างเล็กน้อย ทั้งด้านความลึกและความยาว ในขนาดเพียง 1- 2 มม. เท่านั้น ประเภทที่ 2 ฟันหน้าบนยื่นออกมามากแบบ"แก้วหน้าม้า" เมื่อกัดฟันแล้วฟันหน้าบนส่วนมากไม่สามารถสบกับฟันหน้าล่างได้ ซึ่งอาจมากน้อยตั้งแต่ 2-6 ซี่ นับได้ว่าเป็นการสบฟันที่ไม่ปกติ เป็นผลจากการดูดนิ้วมือในระหว่างการเจริญเติบโตของขากรรไกร หรือจากกรรมพันธุ์ อันมีลักษณะเดียวกับพ่อ แม่หรือญาติข้างพ่อ แม่ เป็นต้น ในกรณีนี้จำเป็นต้องแก้ไขโดยการจัดฟันอย่างแน่นอน

 

สำหรับประเภทที่ 3 ฟันหน้าล่างยื่นคร่อมฟันหน้าบน ภายหลังกัดฟันหลังกลืนน้ำลาย โดยด้านตัดของฟันหน้าบนกัดลึกเข้ามาด้านในของฟันหน้าล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลทางกรรมพันธุ์ คล้ายลักษณะเดียวกันของพ่อและแม่หรือญาติฝ่ายใดหนึ่ง ซึ่งเป็นการสบฟันที่ไม่ปกติ และต้องรับการแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรด้วยในบางกรณี

 

การจัดฟันนอกจากเป็นการแก้ไขการสบฟันให้เข้าสู่ปกติแล้ว ในหลายกรณียังเป็นการแก้ไขในรายที่ฟันซ้อนเก หรือรวบกับแน่น โดยเฉพาะในหน้าล่าง อันเนื่องจากการเจริญของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับการงอกขึ้นของฟันถาวร ซึ่งอาจเป็นผลจากการคงอยู่ของฟันน้ำนมนานเกินไป จนฟันถาวรไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 6-7 ปี ที่ฟันถาวรหน้าล่างจะเริ่มขึ้นมา แต่ฟันน้ำนมหน้าล่างก็ยังแข็งเกินไปหรือยังไม่ยอมหลุดตามกำหนด ฟันถาวรหน้าล่างจะซ้อนไปด้านในลิ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของฟันถาวรหน้าล่างเกซ้อนต่อมา ในกรณีนี้ความจำเป็นในการจัดฟันเป็นที่เด่นชัดเพื่อป้องกันโรคในช่องปากในอนาคต เนื่องจากฟันซ้อนเกเป็นที่หมักหมมของคราบจุลินทรีย์และเศษอาหาร และเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบต่อมาอย่างเห็นได้ชัด

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ฟันบิดจากแนวฟันหน้าเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าฟันบนหรือฟันล่าง แต่การสบฟันยังเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น หรือแม้กระทั่งในกรณีของ "ฟันเขี้ยวเสน่ห์" ก็อยู่ในประเภทนี้ ในกรณีเหล่านี้ความจำเป็นในการจัดฟันไม่ชัดเจนแบบที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากการทำหน้าของฟันยังปกติได้ดี และไม่ใช่บ่อเกิดของการเกิดโรคในช่องปากในภายหน้าอย่างชัดเจน การจัดฟันในรายเหล่านี้จึงมุ่งเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก อันที่จริงแล้วการมีฟันหน้าบิดเล็กน้อย หรือแบบ "เขี้ยวเสน่ห์" นับเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความเรียบแนวเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่นกรณีใบหน้าเท่ๆของพี่เบิร์ด (ธงชัย แมคอินไตย) เป็นต้น

 

ในความเป็นจริงแล้วการจัดฟันมีขั้นตอนมากมาย และส่วนใหญ่อาจต้องถอนฟันกรามน้อยออก 2-4 ซี่ และในระหว่างใส่เครื่องมือจัดฟันเป็นเวลา 1-3 ปี จะมีอาการเจ็บฟันจากการดึงและเคลื่อนที่ของฟันจากแรงของลวดจัดฟันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังอาจเจ็บแก้มหรือริมฝีปากจากการบาดของลวดที่เป็นส่วนเกินได้ด้วย และที่สำคัญการจัดฟันยังอยู่ในภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการทำความสะอาดฟัน และการแปรงฟันอย่างพิเศษ

 

การจัดฟันจึงควรอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างถ่องแท้ของทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน โดยคำนึงถึงหลักการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาการสบฟันหรือแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากในอนาคตเป็นหลักในการพิจารณา การจัดฟันเพื่อความเท่หรือเป็นความจำเป็นจึงควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเจ้าตัว ผู้ปกครองและทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันเป็นพื้นฐาน

 

เมื่อตัดสินใจจัดฟันแล้ว ต้องเตรียมตัวทั้งค่าใช้จ่าย และความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในช่องปากระยะเวลาเป็นปีๆ และที่สำคัญยิ่งคือการดูแลทำความสะอาดช่องปากอย่างเป็นพิเศษด้วย มิฉะนั้นแล้วการจัดฟันเพื่อความเท่เพียงอย่างเดียว อาจมีผลในการก่อให้เกิดปัญหาหรือโรคในช่องปากตามมาอย่างไม่คุ้มค่าได้

 

โดย น.พ.ประทีป พันธุมวนิช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

 

' แบ่งปันอีเมลล์ดีๆ ส่งมาที่ unzeen-owner@googlegroups.com '
 
- ชีวิตจำเป็นต้องรอคอยใครสักคนให้ได้ ถ้ารู้ว่าใครคนนั้นมีค่าพอที่จะรอ -

No comments: