Wednesday, August 6, 2008

:: u n z e e n :: อิ่มเดียวหลับเดียว .pps

[] 

เชิญชวนเป็นกรรมการทอดกฐิน
เพื่อสร้างโบสถ์ วัดหัวกรูด จังหวัดชุมพร
 สนใจติดต่อ unzeen@gmail.com
ถึงวันที่ 11 สค.

((จะจัดส่งเงินไปกับรายชื่อ จึงขอเป็นเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมแจ้งชื่อทางเมลล์))
- ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าค่ะ -

No comments: