Wednesday, January 30, 2008

:: u n z e e n :: เมื่อหัวใจต้องเลือก

[]

[]

[]


เราทุกคนต้องผ่านการเลือกมาบ้างในชีวิต
และคงไม่ใช่แค่ครั้งเดียว


* *  *


สิ่งที่เราตัดสินใจนั้น
อาจทำให้เราพึงพอใจมากน้อย แตกต่างกันไป


* * *


ในเรื่องที่สำคัญของชีวิต
เราย่อมต้องเลือก "สิ่งที่ดีที่สุด" ให้กับตัวเองเสมอ


* * *


การเลือกดังกล่าวนี้ คงไม่ใช่เรื่องยากเย็นมากนัก
ถ้าได้ข้อมูลอ้างอิงหรือที่ปรึกษาที่ดีพอ
แต่ทั้งหมดที่พูดมานั้นอาจไม่เพียงพอ
หรือไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

 

* * *ในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
บางที...ความรักก็ไม่ได้ต้องการ "สิ่งที่ดีที่สุด"
เท่ากับ "สิ่งที่ถูกใจที่สุด"


* * *คนที่ดีที่สุด หล่อ สวย รวย เก่ง
อาจไม่ใช่คนที่ทำให้เราถูกใจที่สุดก็ได้
love - ok


* * * 


บางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ให้เราได้พบ ได้รู้จัก หรือถึงขั้นคบหา
ก็อาจไม่ใช่คนๆ เดียวกับที่เราเคยกำหนดมาตรฐาน
หรือตั้ง "สเปก" เอาไว้


 * * *เพียงแค่ขอให้เขาเป็น "คนที่ใช่"
เราก็พร้อมจะมองข้ามเรื่องของรสนิยม ให้เป็นสิ่งที่รองลงมา


 * * *สักครั้งหนึ่งในชีวิต...
ฉันคิดว่าเราควรได้ทำบางสิ่งให้กับหัวใจ
นั่นคือการได้เลือกคนที่ถูกใจที่สุดให้ตัวเอง

 


* * *และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
เราต้องพร้อมยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น
หรือพูดง่ายๆ ว่าควรเผื่อใจไว้ด้วยเสมอ


* * * * * * * * * * *____________________________________
ปูปรุง
โลกสวยงามขึ้นเมื่อเดินช้าลง. กรุงเทพฯ : ใยไหม,2546

No comments: