Sunday, January 27, 2008

~*[TheCobc]*~ Another fu#kin funny commercial


Hi there..

Watch this..another fu#kin funny commercial

Make A Wish

Cheers J--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

               ("`-''-/").___..--''"`-._          
                `õ_ õ  )   `-.  (     ).`-.__.`)  
                (_Y_.)'  ._   )  `._ `. ``-..-'  
                 `--'_..-_/  /--'_.' ,'          
               (((.-''  (((.'  (((.-'            
           «  «  «  «   «  «  «  «                                  

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "thecobc"
 หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ thecobc@googlegroups.com
 หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ thecobc-unsubscribe@googlegroups.com
 หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/thecobc?hl=th
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

No comments: