Monday, September 22, 2008

:: u n z e e n :: อยากมีความสุขต้องค้นที่ใจ

[]

ซื้อความสุขไม่ได้ อยากมีสุขต้องค้นที่ใจ .....
 
คนจำนวนมากหลงเข้าใจผิดคิดว่า ยิ่งมีเงินมาก จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ทำให้เราพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อหาเงิน...
โดยลืมคิดไปว่าที่มาของความสุขที่แท้จริงนั้น เกิดจาก...


 
ผลสำรวจในอเมริกาพบเงินซื้อความสุขไม่ได้ อยากมีสุขต้องค้นที่ใจ

อาจเป็นคำพูดที่เคยได้ยินกันมาแล้ว แต่วันนี้อยากจะ "ย้ำ" กันอีกครั้งว่า
ขณะนี้มีผลการสำรวจศึกษาในอเมริกาพบว่า เป็นความจริงที่เงินซื้อความสุขไม่ได้
 มิหนำซ้ำยิ่งหาได้มาก ยิ่งโหมกระพือให้มีความต้องการทางวัตถุมากตามไปด้วย แต่ความสุขนั้นหาได้ที่ "ใจ" ของเรานี่แหละ

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ นายริชาร์ด อีสเตอร์ลิน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้
เซาเธิร์น แคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา ที่ทำการสำรวจมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมา

ท้ายสุด ริชาร์ดได้ย้ำถึงที่มาของความสุขว่า "เกิดจากการที่เราได้ใช้ช่วงเวลาอย่างมีคุณภาพกับคนที่เรารัก และมาจากสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง"

สำหรับบุคคลที่มีความสุขนั้น มักมีแนวโน้มเป็นคนมองโลกในแง่ดี, เป็นมิตร, สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีความเชื่อในศีลธรรมและนับถือตัวเอง ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างราว 1,500 คน ระบุไว้ในการสำรวจชื่อว่า เอ็กเพลนนิ่ง

แฮปปี้เนสส์(Explaining Happiness) ว่าทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้น ไม่ได้ช่วยให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้น

ริชาร์ดเล่าว่า จากการที่เขาได้ศึกษาความทุกข์ของคนที่เกิดจากการตกงาน,การหย่าร้าง,การได้รับบาดเจ็บสาหัส

และเหตุการณ์ทุกข์ใจต่างๆ พบว่าเงินทองไม่สามารถบรรเทาความทุกข์เหล่านั้นได้ เหมือนกับ

ทฤษฎีที่มีนักจิตวิทยาหลายคนตั้งข้อสมมติฐานไว้

ในโอกาสเดียวกัน ริชาร์ดยังว่า "คนจำนวนมากหลงเข้าใจผิดคิดว่า ยิ่งมีเงินมาก จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ทำให้เราพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพ แต่ปัญหาก็คือ เราลืมคิดไปว่าความต้องการทางวัตถุของเรามันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวตามเงินที่เราหามาได้"

No comments: